Olet täällä

Vappupuhe 2016

Uutinen | 1.5.2016

TYYn hallituksen puheenjohtaja Riina Lumpeen perinteinen vappupuhe 30.4.2016 klo 17.50 Taidemuseonmäellä.

Ylioppilaat, kaupunkilaiset, hyvä vappukansa.

Kuluneena vuonna Suomen hallitus on päättänyt leikata tämän maan tulevaisuudesta. On päätetty leikata koulutuksesta, jonka piti olla tulevaisuutemme kantava voima. On päätetty leikata opiskelijoilta, joiden pitäisi se tulevaisuus rakentaa. On päätetty leikata sivistyksestä, joka ennen oli yhteinen arvo. Nämä päätökset ovat arvovalintoja, vaikka niitä kuinka perustelisi pakolla. Nämä päätökset ovat leikkauksia, vaikka kuinka puhuisi kehittämisestä.

Rakkaat opiskelijat,

Meidät on petetty. Meille luvattiin viime keväänä, ettei koulutuksesta leikata, että koulutus säilyy maksuttomana ja että opintotukeakin kehitetään. Ja mitä me saimme vastaukseksi? Leikkauksia, heikennyksiä ja epävarmuutta.

Opintotuesta leikattiin yli 100 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa leikkausta niiden toimeentuloon, jotka nyt jo kuuluvat tämän maan pienituloisimpiin. Tämä on jälleen uusi heikennys tukeen, jota on muutettu ja leikattu viime vuosina useammin kuin mitään muuta. Tämä tarkoittaa, että opiskelijoiden on pakko ottaa lainaa elääkseen ja läpäistä opintoputki entistäkin nopeammin. Joustoa ei enää ole, ja vähemmällä pitäisi taas tehdä enemmän. Olisiko jo aika kohdella opiskelijoita kuten muitakin ihmisryhmiä, eikä aina politiikan heittopussina?

Myös maamme korkein koulutus ja tutkimus on ajettu valtavaan ahdinkoon. Yliopistojen määrärahoista on leikattu 600 miljoonaa, mikä on johtanut irtisanomisiin, koulutusohjelmien lakkauttamiseen ja suuriin hallintouudistuksiin. Uuden yliopistolain piti tehdä yliopistoista autonomisia, mutta nyt niitä ohjaillaan rahoitusta leikkaamalla ja kriteereitä muuttamalla. Kaikella on nyt hintalappu ja tehokkuusmittari – myös koulutuksella, tieteellä ja sivistyksellä.

Hyvät kuulijat,

Yliopistokoulutuksen tehtävä on kasvattaa itsenäisesti ja kriittisesti ajattelevia kansalaisia. Ajattelulle ei kuitenkaan jää tilaa, jos niskassa painaa kaiken aikaa kiire valmistua ja huoli toimeentulosta. Painetta kasvattamalla ei synny aitoa asiantuntemusta tai uusia innovaatioita, vaan henkistä pahoinvointia. Se on yhteiskunnalle kalliimpaa kuin yhdenkään yliopiston rahoittaminen.

Tätä kaikkea hallitus perustelee sillä, että valtion velkaantuminen on saatava pysähtymään. Sitä kutsutaan solidaarisuudeksi seuraavaa sukupolvea kohtaan. Samalla kuitenkin velkaa sysätään juuri seuraavan sukupolven, opiskelijoiden, niskaan. Me maksamme näistä päätöksistä sekä nyt että tulevaisuudessa. Niin maksaa myös yhteiskunta, sillä koulutus on ennen kaikkea kannattava investointi Suomelle.

Tästä kaikesta huolimatta, arvoisa vappukansa, meidän on katsottava eteenpäin. Meidän opiskelijoiden ja nuorten on oltava se voima, jolla rakennetaan aidosti uutta. Meidän on mietittävä, miten turvaamme meitä seuraaville sukupolville oikeasti yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan.

Uskotaan siis itseemme, uskotaan koulutukseen ja uskotaan siihen suomalaiseen työhön, jota tänäänkin juhlitaan.

 

Ylioppilaat – lakit päähän!