Olet täällä

Uusi tilapäinen laki tuo joustoa yhdistystoimintaan

Järjestöt | 27.4.2020

Eduskunta on perjantaina 24.4. hyväksynyt hallituksen esityksen väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Lakimuutoksessa mahdollistetaan se, että yhdistyksen kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhdistyksen hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Lisäksi yhdistyksen hallitus voi lakiperusteisesti sallia osallistumisen kokoukseen etäyhteydellä, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten erillistä äänestys- ja vaalijärjestystä. Hallitus voi myös päättää, että etäosallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 

Laki on voimassa syyskuun loppuun 2020.

Tarkempia tietoja eduskunnan sivuilta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_37+2020.aspx