Olet täällä

Uusi lukuvuosi tuo muutoksia opiskelijoiden etuihin ja opiskelijaterveysmaksun maksamiseen

Uutinen | 11.8.2020

Opintotukeen pieni indeksikorotus

Elokuun alusta opintotukeen tehtiin kansaneläkeindeksin mukainen n. prosentin korotus ja ja 1.8.2020 alkaen opintorahan enimmäismäärä nousee 252,76 euroon kuukaudessa.

Opiskelija-aterian enimmäishinta nousee

Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti korkeakouluopiskelijoiden tuetun aterian enimmäishintaa on korotettiin ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Enimmäishinnan korotusta perusteltiin sillä, että raaka-aine- ja henkilöstökustannukset ovat kohonneet ravintola-alalla kohonneet valtakunnallisesti n. 11% sitten edellisen opiskelija-aterian enimmäishinnan tarkistuksen jälkeen .

Opiskelijahintaisen aterian hinta muodostuu erilaisista säännellyistä elementeistä; on uusi säännelty enimmäishinta, 5 euroa sekä ateriatuki, jolla kompensoidaan opiskelijaravintolalle 1,94 euroa jokaisesta opiskelijan maksamasta ateriasta, jonka perusteella opiskelijan perusannoksesta maksama hinta voi olla elokuusta lähtien olla enintään 3,06 euroa. Turussa TYYn enemmistöomistama Unica-opiskelijaravintolaketju päätti korottaa opiskelijahintaa 2,90 euroon.

Enimmäishinnan korotuksesta huolimatta ateriatukea ei korotettu. Nykyistä ateriatukea on korotettu viimeksi vuonna 2013, edellisen opiskelija-aterian enimmäishinnan noston jälkeisenä vuotena. TYYn tavoitteena on, että ateriatuen on noustava samassa suhteessa hintojen kanssa ja tavoittelemme ateriatuen korotusta valtion ensi vuoden budjettiin.

Opiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan 2021 alusta suoraan Kelalle

Maksaessasi TYYn jäsenmaksun saatat huomata, että maksettava summa on selkästi pienempi kuin aiempien lukuvuosien alussa. Muutos enteilee sitä, että tammikuusta 2021 alkaen opiskelijan terveydenhoitomaksu, eli YTHS-maksu maksetaan kahdessa erässä suoraan Kelalle aina lukukauden alussa. Tämän lukuvuoden tai syyslukukauden TYYn jäsenmaksua maksaessasi maksat siis YTHS-maksun vain syyslukukauden osalta ja tästä syystä jäsenmaksu on pienempi kuin aiemmin.

Vuoden 2021 alusta YTHS-maksu maksetaan erikseen kaksi kertaa vuodessa suoraan Kelalle. YTHS-maksu on veroluonteinen, eli pakollinen maksu, jonka jokaisen korkeakoulujen tutkinto-opiskelijan on maksettava. Kevätlukukauden YTHS-maksun eräpäivä on 31.1.

Lisätietoa Kelan juuri avatulla terveydenhoitomaksua käsittelevällä sivulla.