Olet täällä

Unica tarkasti lounaiden hintoja – TYY toivoo seuraavaksi korotusta Kelan ateriatukeen

Uutinen | 7.8.2020

Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti korkeakouluopiskelijoiden tuetun aterian enimmäishintaa on korotettu ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen.

Unica ravintoloissa nautitun opiskelija-aterian hinta on 1.9. lähtien 2,90 euroa.

Maltillisella korotuksella Unica turvaa jatkossakin laadukkaan ja monipuolisen lounastarjoilun, sekä varmistaa opiskelijoiden omistaman yrityksen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Hinnantarkistuksesta Unica ravintolat on keskustellut sekä enemmistöomistajansa ja yliopisto-opiskelijoita edustavan Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) kanssa sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita edustavan Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO:n kanssa.

Paineita opiskelijalounaan hinnantarkastukselle on tullut, kun valtioneuvosto nosti opiskelija-aterioiden enimmäishintaa eli opiskelijalta perittävää osuutta, mutta ei ravintoloille maksettavaa Kelan ateriatukea. Opiskelijajärjestöt ovat tukeneet Unican maltillista korotusta, joka jää alle valtion mahdollistaman maksimikorotuksen.

Vastaavat hinnantarkistukset tehdään myös muihin Unican lounastuotteisiin ravintolakohtaisesti.

Ateriatuen on noustava samassa suhteessa hintojen kanssa

Ateriatuki mahdollistaa alhaisella sosiaaliturvalla eläville opiskelijoille monipuolisen ja terveellisen ruokailun. Ateriatuen on noustava samassa suhteessa hintojen kanssa ja se tulee sitoa enimmäishinnan nostoon. Ateriatuen säännöllinen tarkastelu on siis kirjattava lakiin.

Nykyistä ateriatukea on korotettu viimeksi vuonna 2013, edellisen opiskelija-aterian enimmäishinnan noston jälkeisenä vuotena.