Olet täällä

TYYssä Suomen aktiivisimmat edustajistovaaliäänestäjät

Jaa +

Uutinen | 8.11.2019

Edustajistovaalien äänestysaktiivisuus TYYssä oli 39,7 %, mikä tarkoittaa hienoista laskua vuodesta 2017. Laskusta huolimatta äänensä käyttäneiden osuus oli Suomen korkein kaikista vuosina 2018 ja 2019 käydyistä edustajistovaaleista. TYYstä löytyy myös vaalien eniten valtakunnallisesti ääniä saanut ehdokas – Hybridiaanin Aliisa Wahlsten 159 äänellä.

Tiedekunnista aktiivisimmin äänestettiin lääketieteellisessä tiedekunnassa. Sen sijaan vähiten äänioikeuttaan hyödynsivät kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat.

Tiedekunta- ja yksikkökohtaiset äänestysprosentit:

Humanistinen tiedekunta 34,13 %
Kasvatustieteiden tiedekunta 26,86 %
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 36,52 %
Lääketieteellinen tiedekunta 52,93 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 46,68 %
Turun kauppakorkeakoulu 43,24 %
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 46,20 %

Porin kampus: 30,72 %
Rauman kampus: 27,26 %

Ehokkaiden sukupuolijakauma (ehdokkaan oman ilmoituksen perusteella):

- miehiä: 148 (45,12 %)
- naisia: 161 (49,09 %)
- muita: 6 (1,83 %)
- ei halua sanoa 13 (3,96 %)

Valittujen edustajien sukupuolijakauma (ehdokkaan oman ilmoituksen perusteella):

- miehiä: 20
- naisia: 19
- muita: 1
- ei halua sanoa: 1

TYYn edustajistovaalien tulos 2019

Valtakunnallisia tilastoja SYL:n tulosseurannassa

Tilastoja aikaisemmista vaaleista

 

Uutiseen päivitetty 13.11.2019 Porin ja Rauman kampusten äänestysprosentit sekä grafiikkaa.