Olet täällä

TYYn vuoden 2020 0,7 % -kohteiksi on valittu FinnWID ry ja Pääskyt ry

Uutinen | 8.5.2020
TYY on valinnut tämän vuoden kehitysyhteistyön 0,7 % -kohteiksi ihmiskaupan uhriksi joutumista vastaan Nigeriassa taistelevan FinnWID - Naiset kehitysyhteistyössä ry:n ja Pääskyt ry:n paikallisten yhteisöjen ruokaturvaa ja toimeentuloa Nepalissa parantavan kehityshankkeen.
 
TYY ohjaa vuosittain 0,7 prosenttia toimintataloutensa varoista kehitysyhteistyöhön. Tänä vuonna hyviä hakemuksia 0,7 % -kohteiksi saapui kahdeksan kappaletta, joista TYYn hallitus valitsi tuen saajiksi Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n ja FinnWID – Naiset kehitysyhteistyössä ry:n TYYn
kehitysyhteistyösiiven esityksestä. Valinnassa painotettiin muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymistä, maantieteellistä jakautumista ja toiminnan pitkäjänteisyyttä.
 
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, jolla on vuonna 2019 Nepalissa alkanut kehitysyhteistyöhanke yhteistyössä nepalilaisen kumppanijärjestön NAFANin kanssa. Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Hankkeessa parannetaan chepang- ja tamang-yhteisöjen ruokaturvaa ja toimeentuloa sekä vahvistetaan metsien yhteisöllistä käyttöä ja suojelua.“Suomen ulkoministeriön tukema kolmevuotinen hanke toteutetaan Raksirangin maalaiskunnassa kukkula-alueella Nepalin keskiosassa ja siitä hyötyy noin 1150 kotitaloutta 20 kylässä”, kertoo toiminnanjohtaja Heli Janhunen Pääskyt ry:stä.
 
 
TYYn tuen avulla järjestö esimerkiksi lisää kyläläisten tietoisuutta peltometsäviljelystä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä kouluttaa pienviljelijöitä luonnonmukaisista viljelymenetelmistä ja vihannesten kasvatuksesta. Lisäksi varoilla istutetaan puuntaimia maanvyöryille alttiisiin rinteisiin ja perustetaan kyliin taimitarhoja.
 
FinnWID – Naiset kehitysyhteistyössä ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka vahvistaa toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten toimintamahdollisuuksia. Yhdessä nigerialaisen ENCATIP-järjestökoalition avulla se ehkäisee ihmiskauppaa vaikuttamalla ihmiskaupan juurisyihin, kuten esimerkiksi naisten heikkoon taloudelliseen asemaan. “Hanke kehittää naisten ja tyttöjen ammatillisia ja yrittäjyysvalmiuksia tarjoamalle heille IT-koulusta. Monella nigerialaisella naisella ei ole mahdollista oppia edes tietokoneen käytön perusteita. Tietoteknisten taitojen avulla haluamme avata naisille ovea työskennellä myös perinteisesti miesvaltaisilla aloilla”, kertoo Anne Pauna FinnWID - Naiset kehitysyhteistyössä ry:n puheenjohtaja. Tammikuussa 2020 alkanut hanke keskittyy tukemaan neljän riskiryhmään kuuluvan nuoren naisen koulutusta ja toimeentuloa. TYYn kehitysyhteistyövarojen avulla järjestö tukee naisten jatko-opintoja, jotka ovat tarpeellisia työllistymisen kannalta.
 
 
Kehitysyhteistyöllä vähennetään köyhyyttä ja globaalia eriarvoisuutta.Kehitysyhteistyön perustana toimii YK:ssa vuonna 2015 hyväksytty kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Toimintaohjelman 17 tavoitetta pyrkivät edistämään kestävää kehitystä talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta. Kehitysyhteistyön eri kriteereistä tärkein on köyhyyden vähentäminen, joka otetaan huomioon myös 0,7 % -varoista päätettäessä. Tämän vuoksi pyrimme ohjaamaan varat ensisijaisesti vähiten kehittyneisiin maihin.