Olet täällä

TYYn siipiin haetaan jäseniä syksylle 2020 ja lukuvuodelle 2020-2021

Jaa +

Hakukuulutus | 8.4.2020

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin. TYYn siivet ovat neljä ryhmää, jotka toimivat neljän eri teeman ympärillä. Jokainen siivistä edistää tiettyä teemaa ja siivet ovat mukana tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.

TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, yhdenvertaisuus- ja ympäristösiipi.

Kansainvälisyyssiipi

 • edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksilla
 • tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa järjestääkseen tapahtumia, jotka edistävät siiven tavoitteita
 • valitsee vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan

Kehitysyhteistyösiipi

 • suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn kehitysyhteistyösektorin kanssa
 • edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
 • järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän kehityksen viikon

Yhdenvertaisuussiipi

 • edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
 • järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
 • herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Ympäristösiipi

 • edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • kouluttaa järjestöjä ympäristöasioista
 • järjestää SiistiVappu-kampanjan keväällä ja osallistuu TYYn kestävän kehityksen viikkoon syksyllä
 • seuraa TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja päivittää ympäristöohjelman tarvittaessa

Haemme siiville varsinaisia jäseniä. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Voit hakea useampaan siipeen, mutta tulla valituksi vain yhteen. Voit hakea syyslukukaudeksi 2020 tai koko lukuvuodeksi 2020-2021. Siipien jäseniltä vaaditaan sitoutumista toimintaan vähintään syyslukukauden ajaksi.

Haku aukeaa 8. huhtikuuta ja päättyy 20. huhtikuuta klo 23.59.

Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella 

TYYn hallitus käsittelee hakemukset ja valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan 13/2020. Siipien uusille jäsenille järjestetään koulutus Zoomin välityksellä 4.5. klo 16-18.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla ja Facebook-sivuilla

Kansainvälisyyssiipi

Kehitysyhteistyösiipi

Ympäristösiipi

Yhdenvertaisuussiipi

Lisätietoja hakuprosessista:

Kristaps Kovalonoks, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava  
tyy-kv@utu.fi