Olet täällä

TYYn siipiin haetaan jäseniä syksylle 2019 ja lukuvuodelle 2019–2020

Jaa +

Hakukuulutus | 11.4.2019

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin. TYYn siivet ovat neljä ryhmää, jotka toimivat neljän eri teeman ympärillä. Jokainen siivistä edistää tiettyä teemaa ja siivet ovat mukana tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.

TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, yhdenvertaisuus- ja ympäristösiipi.

Kansainvälisyyssiipi edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksilla. Kansainvälisyyssiipi tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Siiven jäsenet voivat osallistua TYYn International Councilin tapaamisiin. Siipi valitsee vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan.

Kehitysyhteistyösiipi työskentelee osana kehitysyhteistyösektoria ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa. Siipi työskentelee TYYn kehitysyhteistyöhankkeiden parissa, osallistuu tulevaisuuden kehitysyhteistyökohteiden valintaan ja kokonaisuuden suunnitteluun. Siipi osallistuu kehitysyhteistyötapahtumiin ja -tempauksiin sekä järjestää omia tapahtumia, kuten TYYn kestävän kehityksen viikon.

Yhdenvertaisuussiipi edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siiven tavoite on, että ylioppilaskunta ja yliopisto ottavat toiminnassaan suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden moninaisuuden. Yhdenvertaisuussiipi järjestää tapahtumia, herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista.

Ympäristösiipi edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Siiven tehtävänä on seurata TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja edistää Sitoumus 2050:n ja muiden ympäristötavoitteiden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siipi osallistuu TYYn kestävän kehityksen viikon järjestämiseen.

Haemme siiville varsinaisia jäseniä. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Erityinen kiinnostus siiven aihealueeseen tai aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Voit hakea useampaan siipeen, mutta tulla valituksi vain yhteen. Voit hakea syyslukukaudeksi 2019 tai lukuvuodeksi 2019–2020. Siipien jäseniltä vaaditaan sitoutumista toimintaan vähintään syyslukukauden ajaksi.

Haku aukeaa 11. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 21. huhtikuuta klo 23.59. Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. TYYn hallitus valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoa siivistä

Lisätietoja hakuprosessista:

Sofia Engblom, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava  
tyy-kv@utu.fi