Olet täällä

TYYn siipiin haetaan jäseniä ja puheenjohtajia keväälle 2022 ja kalenterivuodelle 2022

Hakukuulutus | 5.11.2021

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä sekä puheenjohtajia vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin. TYYn siivet ovat neljä ryhmää, jotka toimivat neljän eri teeman ympärillä. Jokainen siivistä edistää tiettyä teemaa ja siivet ovat mukana tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.

TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, yhdenvertaisuus- ja ympäristösiipi.

Kansainvälisyyssiipi

 • edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksilla
 • tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa järjestääkseen tapahtumia, jotka edistävät siiven tavoitteita
 • esittää vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan hallitukselle

Kehitysyhteistyösiipi

 • suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn kehitysyhteistyösektorin kanssa
 • edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
 • järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä ympäristösiiven kanssa

Yhdenvertaisuussiipi

 • edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
 • järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
 • herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Ympäristösiipi

 • edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • kouluttaa järjestöjä ympäristöasioista
 • järjestää SiistiVappu-kampanjan keväällä ja järjestää TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä kehitysyhteistyösiiven kanssa syksyllä
 • seuraa TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja päivittää ympäristöohjelman ympäristöoppaan tarvittaessa

Haemme siiville varsinaisia jäseniä ja puheenjohtajia. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Voit hakea useampaan siipeen, mutta tulla valituksi vain yhteen. Voit hakea kevätlukukaudeksi 2022 tai koko kalenterivuodeksi 2022. Siipien jäseniltä vaaditaan sitoutumista toimintaan vähintään kevätlukukauden ajaksi. Puheenjohtajat valitaan vuodeksi kerrallaan.

Myös Porin ja Rauman kampuksien opiskelijat voivat hakea siipiin.

Haku aukeaa 5. marraskuuta ja päättyy 29. marraskuuta klo 23.59. Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella: https://www.tyy.fi/fi/hae-tyyn-siipiin-apply-tyys-wings. TYYn hallitus käsittelee hakemukset ja valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan 3.12. Siipien uusille jäsenille ja puheenjohtajille järjestetään koulutus Kampuskappelissa 8.12. klo 16–17.30.

 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla sekä Instagramissa:

http://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet

https://www.instagram.com/tyynsiivet/?hl=fi

 

Lisätietoja hakuprosessista:

Maria Nieminen, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava  
tyy-ymparisto@utu.fi