Olet täällä

TYYn lahjoituksilla kouluruokaa Zimbabwen orvoille

Uutinen | 13.2.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta on sitoutunut kehitysyhteistyöhön. Se lahjoittaa vuosittain 0,7 % toimintataloudestaan erilaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin. Lisäksi TYYn kehitysyhteistyösiipi valitsee joka vuosi niin kutsutut tukihankkeet, joihin opiskelija voi esimerkiksi TYYn jäsenmaksun maksamisen yhteydessä lahjoittaa summan rahaa. Toinen vuoden 2014 tukihankkeista oli Zimbabwen Aids Orvot-ry, jonka toimintaan ylioppilaskunta antoi – opiskelijoiden lahjoitukset mukaan laskettuina -   viime vuonna yhteensä noin 6130 euroa.  Järjestön puheenjohtaja Peter Rehnström vieraili 10.2. Educariumilla kertomassa, millaista toimintaa ylioppilaskunnan lahjoituksilla on tuettu.

Zimbabwen Aids-orvot ry tukee noin 400 orpolapsen koulunkäyntiä ja toimeentuloa Hararen esikaupungissa Dzivarasekwassa. Järjestö rahoittaa työnsä pääosin kummitoiminnan, ulkoministeriötä saatujen avustusten ja lahjoitusten avulla. Käytännön työn maassa hoitaa Harareen perustettu Dzikwa Trust Fund-säätiö, jonka palkatut työntekijät muun muassa pyörittävät alueelle rakennettua toimintakeskusta ja valvovat rahankäyttöä. YK:n määritelmän mukaan orvolla tarkoitetaan lasta, joka on menettänyt toisen vanhempansa, joten järjestön toiminta on keskittynyt juuri orpoihin, joilta toinen vanhemmista on menehtynyt AIDS:iin. Työnsarkaa on todella paljon: UNAIDSin mukaan vuonna 2013 Zimbabwessa AIDSn takia orvoksi jääneitä lapsia oli noin 890 0000.

Koulunkäynti Zimbabwessa ei ole ilmaista: myös peruskoulu maksaa ja perheiden on itse esimerkiksi hankittava koulupuvut, mikä estää monien lasten koulunkäynnin.  Zimbabwen Aids-orvot ry kuitenkin uskoo, että lapset ovat oman alueensa tulevaisuuden kehittäjiä - ja koulutus on tässä kehityksessä avainasemassa. Koulunkäyntiin liittyvien kulujen korvaamisen lisäksi järjestö  tukee lasten hyvinvointia oman toimintakeskuksensa tiloissa, jossa he saavat muun muassa päivittäisen lämpimän ruuan, tuki- ja it-opetusta sekä perusterveydenhuoltoa. TYY:n viime vuoden lahjoitukset on kohdistettu nimenomaan keskuksessa tarjottavaan päivittäiseen ateriaan: Zimbabwessa ei tunneta kouluruokailua, joten yhdistyksen tarjoama ateria on monelle köyhissä oloissa elävälle lapsille ainoa kunnon ruoka päivässä.

Lisätietoa Zimbabwen Aids-orvot ry:stä ja erilaista tukimahdollisuuksista yhdistyksen nettisivuilta