Olet täällä

TYYn hallitus päätti toiminta-avustuksista

Järjestöt | 21.5.2018

TYYn hallitus päätti kokouksessaan 17.5. järjestöille jaettavista toiminta-avustuksista. Toiminta-avustuksia jaetaan järjestöille tukemaan järjestöjen tekemää toimintaa.

Järjestöasioista vastaava hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Esko Valtteri Palanterä kertoo siitä, miten tämän vuoden toiminta-avustusprosessi on edennyt ja miten se on eronnut edellisvuosista.

Tämän vuotista toiminta-avustusten jakamisprosessia voidaan pitää merkittävästi pidempänä, kuin mihin viimevuosina on totuttu. Prosessin voidaan ajatella alkaneen jo vuoden 2017 syksyllä, kun avustuksien jakamista ohjaavaa ohjesääntöä järjestöistä ja avustuksista alettiin päivittää TYYn hallituksessa järjestöasioista vastaavan hallituslaisen, TYYn järjestöasiantuntijan ja avustustoimikunnan voimin.

Päivityksen tarkoituksena oli tehdä avustuksen hakemisprosessista yhdenvertaisempi, avoimempi ja käyttäjäystävällisempi. Erityisen tärkeää uudistuksessa oli parantaa järjestöjen ymmärrystä siitä, mistä pisteitä saa eli mistä rahaa jaetaan. Kauden 2016–2017 edustajisto päätti uudistetusta ohjesäännöstä marraskuun 2017 kokouksessaan.

Ohjesäännön uudesta hengestä johtuen oli tarpeellista uudistaa myös avustushakemus vastaamaan uudistuksen tavoitteita. Käytännössä tämä tarkoitti avoimista vastauskentistä siirtymistä monivalintavaihtoehtoihin, joiden sopivuutta oman järjestönsä toimintaan hakemuksen täyttäjä arvioi. Monivalintavaihtoehtojen ja pisteytyskriteeristön muodostaminen oli vuoden 2018 avustustoimikunnan tehtävä. Toimikunta valittiin istuvan edustajiston tammikuun kokouksessa, ja se kokousti ahkerasti helmikuun aikana. TYYn hallitus päätti avustustoimikunnan estiyksen pohjalta pisteytyskriteeristöstä kokouksessaan 1.3., ja samana päivänä TYY järjesti koulutuksen järjestöille toiminta-avustusten hakemisesta.

Nyt, kun vuoden 2018 avustukset ollaan jaettu, ei uudistusprosessi ole kuitenkaan vielä täysin ohitse. Isot uudistukset ovat aina haastavia, ja niiden onnistumista tulee tarkkailla. Seuraavaksi onkin vuorossa uudistuksen tavoitteiden toteutumisen analysointi ja palautteen läpikäyminen. Haluaisinkin kiittää toimiston puolesta kaikkia prosessissa mukana olleita sekä erityisesti palautetta uudistuksesta antaneita.

Löydät taulukon myönnetyistä toiminta-avustuksista täältä.

Paavo Esko Valtteri Palanterä
Hallituksen varapuheenjohtaja