Olet täällä

TYYn hallituksessa rakennat entistä parempaa opiskelupaikkaa

Jaa +

Uutinen | 11.11.2016

TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi. Hallituksessa pääset vaikuttamaan Turun yliopiston opiskeluolosuhteisiin ja rakentamaan yhteistä opiskelijakulttuuriamme.

Hallituksessa työskentelet säännöllisesti esimerkiksi yliopiston johdon ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sen eteen, että Turun yliopisto olisi entistä parempi opiskelupaikka.

TYYn hallituksella on näkyvä rooli yliopistoyhteisössä, ylioppilasliikkeessä ja järjestökentällä. Hallitustyöskentelyn yhteydessä voit siis kasvattaa myös myöhemmän työelämän kannalta merkityksellistä verkostoa ja saada elinikäisiä ystäviä.

Hallitustyöskentely koostuu joustavasti päivä- ja iltatöistä

Hallituslaisille maksetaan kuukausittainen palkkio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen keskittyminen hallituksessa toimimiseen. Luottamustoimi ei noudata virastoaikoja, vaan sovitut palaverit, asioihin perehtyminen ja tapaamiset hoidetaan siten kuin hallituksessa parhaaksi nähdään. Hallitustyöskentelyyn kuuluu päivällä tehtävän työskentelyn ja kokousten lisäksi monia edustustapaamisia, jotka ovat usein illalla ja viikonloppuisin. Vastapainona hallituksen jäsenten ei edellytetä olevan päivittäin aamusta saakka toimistolla.

Hallitustyöskentely edellyttää hyviä neuvottelutaitoja ja paineensietokykyä. Hallituksessa on aina edustettuina hyvin erilaisia näkökantoja. Hallituslaiselta vaaditaankin kykyä tehdä kompromisseja sekä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hallitustyöskentely kestää yhden vuoden, ja uusi hallitus aloittaa vuoden vaihteessa.

Oletko kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa?

TYYn edustajisto valitsee hallituksen järjestäytymiskokouksessaan torstaina 7.12.2016. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Ole siis yhteydessä haluamaasi edustajistoryhmään ja kerro heille kiinnostuksestasi työskennellä entistä paremman yliopistoyhteisön eteen.

Katso edustajistoryhmien 2015 - 2017 yhteystiedot

Tutustu eri edustajistolistojen esittelyihin ja löydä itsellesi läheisin

Liitä hakemukseen mukaan korkeintaan yhden A4-sivun mittainen hakemus, jossa on seuraavat tiedot:

  • Perustiedot (nimi, pääaine)
  • Esittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen.
  • Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?
  • Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi.
  • Liitä mukaan kuva itsestäsi.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 27.11.2016. TYY julkaisee ryhmien nimeämien ehdokkaiden tiedot ja kuvat esittelysivulla, mikäli ryhmät ovat toimittaneet ne TYYn tiedottajalle (tyy-tiedottaja@utu.fi) 27.11.2016 klo 23:59 mennessä.

Ehdokkaat haastatellaan 1.–2.12.2016. Lisäksi järjestetään avoin ehdokaspaneeli 5.12.2016.

TYYn vuoden 2016 kertomuksia sektoreistaan'

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävä on johtaa hallituksen toimintaa ja edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin. Hän pitää yhteyttä yliopiston hallintoon esimerkiksi osallistumalla laajennetun johtoryhmän kokouksiin, tapaa tärkeitä sidosryhmiä ja pitää perinteiset puheenvuorot vappuna ja avajaispäivänä. Toimistolla hallituksen puheenjohtajan läheisimmät yhteistyökumppanit ovat pääsihteeri, varapuheenjohtaja ja edustajiston puheenjohtajisto. Puheenjohtajalta vaaditaan kykyä hahmottaa kokonaiskuva, delegoida tehtäviä eteenpäin ja tehdä ylioppilaskunnan linjan mukaisia ratkaisuja tiukoissa tilanteissa.

Riina Lumme, TYYn hallituksen puheenjohtaja 2016

Sosiaalipolittinen vastaava

Sosiaalipolittisen vastaavan vastuualueisiin kuuluvat opiskelijan terveydenhuolto, asuminen ja toimeentulo. Sopo-vastaavan tehtäväkenttä tiivistyy opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttamisen ympärille. Sosiaalipolitiikan kentällä käsiteltävät asiat kytkeytyvät vahvasti yhteen myös toimiston muun edunvalvonnan kanssa. Tänä vuonna olen päässyt lobbaamaan YTHS:ää kansanedustajille, osoittamaan mieltä Helsingin keskustaan opintotuen puolesta, kirjoittamaan lausuntoja yhdestä jos toisestakin toimeentulokysymyksestä ja konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijan asemaan niin yliopistolla kuin yhteiskunnassakin. En olisi ennen vuoden alkua uskonut, kuinka syvälle sosiaalipolitiikan kenttään olen päässyt perehtymään. Sosiaalipoliittisella sektorilla todella pääset vaikuttamistyön kärkijoukkoon.

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, viestintä

Koulutuspoliittinen vastaava 

TYYn koulutuspoliittisen vastaavan ensisijainen tehtävä on varmistaa noin 15 000 TYYn jäsenen opiskelun, koulutuksen ja opetuksen kehittämisen toimivuus. Tässä apuna toimivat muu hallitus, asiantuntijat ja ainejärjestöjen aktiivit. Kukaan ei tee edunvalvontaa yksin tai vain itseään varten ja tiivis yhteistyö on edellytys kopon tehtävässä onnistumiselle. TYY tekee paljon hallinnollista työtä ja kopon pitää pystyä ymmärtämään, miten ohjesäännöt, yliopistojen päätökset ja lait sekä näiden kaikkien muutokset saattaisivat näkyä opiskelijan arjessa. Vastaavasti näitä dokumentteja tulisi osata käyttää hyväksi opiskelijoiden kantoja perustellessa. Vuoteen mahtuu myös paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kansallisella tasolla ja keskusteluja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Jyri Lähdemaa, koulutuspolitiikka, työelämäasiat

Järjestövastaavat

Järjestöjen kautta ylioppilaskuntamme tekee näkyvää ja merkittävää vaikutustyötä opiskelijan arkeen. Kokonaiskuva yliopistomme toiminnasta hahmottuu paremmin, kun tutustuu sen opiskelijatoimintaan näin syvällisesti. Yhdistyslain tuntemus tulee testiin ja projektiavustusten kanssa voi tulla minkälaisia tilanteita tahansa vastaan. Järjestövastaavan tehtävään kuuluu luonnollisesti paljon yhteydenpitoa järjestöihin suuressa ja pienessä porukassa, mikä vaatii ja siten antaa paljon esiintymis- argumentointi- ja asiakaspalveluasenteilta. Järjestöjen toiminnan puolesta yhteistyötä pääsee tekemään muiden sektorien kanssa erinäisten projektien parissa. Toimenkuva on raikkaan monipuolinen ja itseään pääsee toteuttamaan vähintäänkin riittävästi. Monenlaista uutta voi kehittää, jos vain aika riittää. 

Teppo Vättö, yritysyhteistyö, järjestöt, liikunta

Omina vastuualueinani järjestöpuolella olivat sekä avustustoimikunta että puheenjohtajien neuvosto. Avustustoimikunnassa toiminta on hyvin vastuullista, mutta sitäkin palkitsevampaa, kun kaikille järjestöille viimein jaetaan toiminta-avustukset. Puheenjohtajien neuvostossa pääsee taas välittämään TYYn kuulumisia järjestöjemme puheenjohtajille ja kouluttamaan heitä. Molempien toiminnan parantamista ja kehittämistä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna, erityisesti puheenjohtajien mielipiteitä halutaan ottaa enemmän mukaan TYYn päätöksentekoon.

Laura Aaltonen, järjestöt, kulttuuri, ympäristö

Kulttuurivastaava

Kulttuurisektorissa on päässyt tekemään lähes kaikkea mahdollista: järjestänyt yhdessä tapahtumatuottajien kanssa TYYn kulttuuritapahtumia, pitänyt palavereja muiden Ryhmä 40 000 -kuntien kanssa, rekrytoinut edustajiston alla toimivan toimikunnan jäseniä, haastatellut tulevia TYYn projektityöntekijöitä, työstänyt uutta painosta TYYn Ylioppilaan laulukirjasta, kehittänyt kokonaan uutta tapahtumaa, päässyt juontamaan tuhatpäiselle yleisölle vappuna jne. Vuosi on ollut mitä kiireisin ja antoisin, on ollut mahtavaa olla muokkaamassa ja kehittämässä TYYn kulttuuria tuleville vuosille. Monet TYYn tapahtumat eivät olisi olleet mahdollisia ilman osaavia tapahtumatuottajia, joiden kanssa kulttuurisektori tekeekin hyvin tiivistä yhteistyötä pitkin vuotta. Ensi vuonna kulttuurisektorilla tulee olemaan myös iso vuosi, kun TYY juhlii 95. vuottaan.

Laura Aaltonenjärjestöt, kulttuuri, ympäristö

Kansainvälisten asioiden vastaava

Kansainvälisten asioiden sektorissa pääsee vaikuttamaan sosiaalipoliittisiin asioihin, kuten asumiseen, terveydenhoitoon ja viranomaispalveluihin. Koulutuspoliittisista asioista tärkeimpiä ovat kv-maisteriohjelmien edunvalvonta, lukuvuosimaksuihin vaikuttaminen ja kv-opiskelijoiden työllisyysmahdollisuudet. Sektorissa pääsee työskentelemään TYYn järjestöjen kanssa edunvalvonnan parissa, järjestämään upeita tapahtumia kv-opiskelijoille sekä viestimään TYYstä englanniksi, joten kielitaidosta on sektorilla hyötyä. Mikäli sinulla riittää innostusta ja palavaa halua vaikuttaa kokonaisvaltaisesti moniin asioihin, niin kansainvälinen sektori on juuri sinulle sopiva paikka TYYssä. Olennainen osa edunvalvontaa on myös suomalaisten opiskelijoiden vaihto-opiskelu, kotikansainvälistymisen mahdollisuudet Suomessa sekä vaikuttaminen kielikeskuksen toimintaan. Myös kansainvälisten opiskelijoiden tuutorien kouluttaminen on olennainen osa sektorin toimintaa.

Tuomas Dahlström, kansainväliset asiat, viestintä, tuutorointi

Kunnallispoliittinen vastaava

Maakuntauudistus - uhka vai mahdollisuus? Kunnallispoliittisella sektorilla on paikka tekijälle, jonka päätä isotkaan projektit eivät huimaa. Vuosi 2017 on vaalivuosi, joten kupo-sektorilla pääsee toteuttamaan opiskelijoiden spektaakkelimaisen kuntavaalikampanjan yhdessä Ryhmä 40 000:n kanssa. Apuna on uunituore kunnallispoliittinen ohjelma. Maakuntavaalitkin ovat nurkan takana vuoden 2018 alussa. Kunnallispoliittinen sektori on sekä paikallisen että alueellisen politiikan aitiopaikka, jossa voit toteuttaa luovimmat ideasi opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden nostamiseksi ennennäkemättömiin sfääreihin! 

Katariina Kulha, kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus

Viestintävastaavat

Viestintäsektorissa pääsee toteuttamaan visioita ja viemään ylioppilaskuntaa lähemmäs opiskelijaa. Viestintäsektori on tärkeä sektori, sillä ilman tiedotusta ihmiset eivät tiedä mitä tapahtuu ja mitä TYY tekee. Hallituksen viestintävastaava suunnittelee toimintaa ja tiedottaja vastaa enemmän operatiivisesta viestinnästä. Kuitenkin tapahtumien valokuvaus, uutisten kirjoittaminen, somepostaukset sekä edustajiston kokousten lähettäminen suorana Youtubeen pitävät huolen siitä, että suunnittelutyön lisäksi sektorissa pääsee tekemään myös itse paljon. Viestintäsektorin on oltava aina muita sektoreita askeleen edellä ja sektorilla voi päästää omat kirjoittajanlahjansa valloilleen sekä ideoida uusia tapoja tehdä TYYn toiminnasta näkyvämpää.

Tuomas Dahlströmkansainväliset asiat, viestintä, tuutorointi

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta sekä voimassaolevien sopimusten toimeenpanemisesta. Yritysyhteistyössä pääsee kokeilemaan siipiään neuvottelijana ja mainosmyyjänä. TYYllä on kuusi pääyhteistyökumppania, joiden joukossa on TYYlle ja opiskelijalle läheisiä sekä muita paikallisia toimijoita. Yritysyhteistyön kautta ylläpidetään läheistä suhdetta näihin toimijoihin ja etsitään kullekin sopiva keino osallistua TYYn toimintaan ja näkyä viestinnässämme. Tänä vuonna on neuvoteltu jatkoa vanhoille sopimuksille ja loppuvuodesta perustettiin uusi yritysyhteistyötoimikunta, jonka tavoitteena on nostaa yritysyhteistyötä uudelle tasolle.

Teppo Vättö, yritysyhteistyö, järjestöt, liikunta

Yhdenvertaisuusvastaava

Jokaisella on oltava mahdollisuus opiskella ja osallistua opiskelijaelämään henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta. Hallituksen yhdenvertaisuusvastaava tekee töitä tämän eteen sekä TYYssä että yliopistolla. Silloin tuntee todella olevansa oikealla asialla. Vuonna 2017 yhdenvertaisuutta parannetaan toteuttamalla kaikille TYYn järjestöille tarkoitettu yhdenvertaisuusopas uuden yhdenvertaisuusohjelman pohjalta.

Katariina Kulhakunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus

Liikuntavastaava

Liikunta on avannut uusia ovia niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. TYYn tasolla liikunta-aiheiden parissa toimiessa huomaakin keskustelevansa välillä CampusSportin liikuntasuunnittelijoiden kanssa Turun alueen korkeakoulujen yhteisistä liikuntapalveluista ja välillä ympäri maata kerätyn liikuntavastaavien porukan kanssa valtakunnallisista edunvalvontatavoitteista. Vuosi takaperin sektori oli todella vieras minulle, mutta tämän vuoden aikana ole kaiken kaikkiaan saanut hyvän tietämyksen liikuntaedunvalvonnasta. Olen myös tavannut paljon uusia ihmisiä, joiden kanssa on ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä.

Teppo Vättöyritysyhteistyö, järjestöt, liikunta

Kehitysyhteistyövastaava

Hallituksen kehitysyhteistyövastaavalle on vuonna 2017 luvassa mitä mielenkiintoisin tehtävä: uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu TYYlle! Yksin ei työhön onneksi tarvitse ryhtyä, sillä mukana hommassa ovat vuoden alusta lähtien SYL, kansainvälisten asioiden asiantuntija ja kehitysyhteistyösiiven motivoituneet vapaaehtoiset. TYYn arkisessa työssä kehy-vastaavan ykkösjuttu on viestintä: mitä useampi opiskelija tuntee TYYn kehy-toimintaa edes vähän, sen parempi. Kehy-vastaavan pesti opettaa hurjasti siitä, kuinka  maailmaa käytännössä muutetaan pala palalta paremmaksi paikaksi elää. 

Katariina Kulhakunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus

Tuutorointi

Elokuussa kampuksella on todella paljon toimintaa, sillä uudet opiskelijat saapuvat. Piltit, fuksit, fetuksit ja puput kiertävät tuutoriensa johdolla kampusta ja tutustuvat samalla myös Turkuun. Opintojen mukava alku antaa hyvän pohjan koko yliopistoajalle. Ensimmäisten viikkojen aikana uusi opiskelija saa tuutoriltaan tietoja, joita tarvitsee läpi opintojensa. Tuutorointivastaava osallistuu jokaisen tiedekunnan kandi- ja maisterivaiheen tuutorien koulutukseen Turussa, Porissa ja Raumalla. Koulutuksia suunnitellessa on tärkeää ymmärtää se keskeinen sisältö, jota tuutorit ylioppilaskunnasta, sen tuesta ja palveluista tarvitsevat. Koulutuksia kiertäessä pääsee tapaamaan paljon innokkaita opiskelijoita sekä harjoittelemaan omia esiintymistaitoja. Sektorin vastuulla on myös uuden opiskelijan opas. Lisäksi tuutorointisektori vastaa syksyisin järjestettävistä TYY-kierroksista, joissa ylioppilaskunnan toimintaa ja tiloja esitellään tarkemmin uusille opiskelijoille.

Tuomas Dahlströmkansainväliset asiat, viestintä, tuutorointi