Olet täällä

TYYn edustajistovaalit tilastoina

Uutinen | 24.11.2017

TYY voi jälleen olla ylpeä ylioppilaskuntien keskuudessa korkeimmasta äänestysprosentistaan. Äänioikeutetuista 14 265 opiskelijasta ääntään käytti 42 %. Erityismaininnan ansaitsevat oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joista peräti 62,1 % kävi sähköisellä uurnalla. Tiedekuntien ja yksiköiden keskuudessa matalimmalla 31,2 % äänestysaktiivisuudellaan kasvatustieteiden tiedekunta olisi sekin ylioppilaskuntien keskuudessa kesitasoa jääden alle prosenttiyksikön valtakunnallisesta äänestysprosentista (31,9 %).

Ehdokasilmoituslomakkeessa ehdokkailta kysyttiin mm. heidän sukupuoltaan. Vaihtoehtoina olivat ”en halua kertoa”, ”mies”, ”muu” sekä ”nainen”. Näiden ilmoitusten perusteella sukupuolijakauma ehdokkaiden kesken oli varsin tasainen, kun ehdokkaista 48,6 % oli miehiä ja 48,1 % naisia. Äänestystuloksen mukainen edustajistokin toteuttaa tasaista sukupuolijakaumaa: valituiksi tulleista ehdokasilmoituslomakkeiden mukaan 20 oli miehiä, 20 naisia ja 1 muu.

Vaalikonetta käytettiin 5457 kertaa, mikä vastaa kohtalaisen hyvin äänestäneiden lopullista määrää. Kokonaan toinen lukunsa on TYYn vaalisivujen (www.tyy.fi/vaalit) vaalien aikainen yksilöity kävijämäärä (n. 11 000). Sivuilla kävijöiden määrä on melkein kaksi kertaa niin suuri kuin äänestäneiden määrä. Laskuri ei ole eksakti, mutta näyttäisi vahvasti siltä, että merkittävä osa sivuilla kävijöistä ei äänestänyt vaaleissa.

Äänestysaktiivisuudessa vaikuttaisi olevan runsaasti kasvupotentiaalia. Vuoden 2019 vaalien yhtenä tavoitteena voisikin olla houkutella äänestämään nekin, jotka olivat kiinnostuneita vaaleista, mutta eivät syystä tai toisesta löytäneet itselleen sopivaa ehdokasta.

Vaalitilastot 2013–2017

Vaalien tulos