Olet täällä

TYYn avustustoimikunnan hakuaikaa jatkettu

Uutinen | 15.1.2015

Jaetaanko toiminta-avustuksia oikeudenmukaisesti? Panostetaanko edunvalvontaan liian vähän, huomioidaanko pienet harrastusyhdistykset? Entä jos sinä voisit vaikuttaa?

Avustustoimikunta on n. kymmenen kertaa keväässä ja tarvittaessa syksylläkin kokoustava toimikunta, joka on erittäin tärkeässä asemassa alayhdistysten toimintaedellytysten takaamisessa ja siten koko ylioppilaskunnan hyvinvoinnissa. Avustustoimikunta valmistelee toiminta-avustusten pisteytyskriteeristön eli vaikuttaa suoraan siihen, millä perusteilla alayhdistykset saavat TYYltä rahaa toimintansa toteuttamiseen. Lisäksi toimikunta käy hakemukset läpi ja pisteyttää ne luomansa kriteeristön mukaisesti ja tekee tarvittaessa muita edustajiston määräämiä avustustehtäviä.

Voit olla tärkeänä osana TYYtä kokoustaen rennoissa merkeissä ideoiden alayhdistysten tasa-arvoisuutta, ohjaamassa ylioppilaskunnan toimintaa ja oppimalla päätöksenteosta sekä yhteistyöstä monitieteellisessä seurassa. Avustustoimikunnan hakuaikaa on jatkettu 26.01.2015 klo 12 asti ja toimikuntaan valitaan 6-10 jäsentä. Hae TYYn avustustoimikuntaan ja tule mukaan vaikuttamaan siihen, mitä ylioppilaskunta alayhdistystensä kautta tekee!

Avustustoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka roolia kasvatettanee tälle vuodelle. Avustustoimikunta on toiminut vuoden 2014 alusta alkaen. Se perustettiin alayhdistysvaliokunnan tilalle hieman erilaisella fokuksella.

 

Tee hakemus avustustoimikunnan jäseneksi

Tutustu tarkemmin TYYn ohjesääntöön