Olet täällä

TYYn 0,7 % -syyslahjoitukset Nepaliin ja Nigeriaan

Uutinen | 15.10.2020

Kuva: Bolatito Ironbar ja neljä tyttöä, joiden kouluttautumista FinnWID on tukenut tämän vuoden

Turun yliopiston ylioppilaskunta päätti keväällä vuoden 2020 0,7 % -kehitysyhteistyöhankkeet. Tämän vuoden kohteiksi valikoituivat Pääskyt ry:n hanke Nepalissa ja FinnWIDin hanke Nigeriassa. Lahjoituskohteiden valinnassa painotettiin erityisesti YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista hankkeessa. Sen lisäksi huomioitiin hankkeiden keskinäinen erilaisuus niin sisällön kuin maantieteellisen sijainnin kannalta. Tänä vuonna molemmille hankkeille on lahjoitettu 2735,50 €, puolet keväällä ja puolet syksyllä. Järjestöt ovat lähettäneet hankkeista väliraportit tähänastisesta toiminnasta.

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n vuonna 2019 alkanut kehitysyhteistyöhanke Nepalissa yhdessä nepalilaisen kumppanijärjestön NAFANin kanssa on keskittynyt parantamaan chepang- ja tamang-yhteisöjen ruokaturvaa ja toimeentuloa, sekä vahvistamaan metsien yhteisöllistä käyttöä, suojelun osaamista ja hallintoa Raksirangin maalaiskunnassa, Makwanpurissa. Alkuvuodesta 2020 hanke keskittyi erityisesti itseapuryhmien ja osuuskuntien sekä metsänkäyttöryhmien kapasiteetin vahvistamiseen. COVID-19 vaikeutti hankkeen toimintaa erityisesti kevään lopulla. Kesän aikana Nepalin hallitus kuitenkin kevensi ulkonaliikkumis- ja kokoontumisrajoituksia, jonka ansiosta hanketoimintojen edistäminen kylätasolla helpottui. Monsuunikauden alla puuntaimien istutusta on jatkettu. Hanke on tähän mennessä hyödyttänyt suoraan yhteensä 1302 henkilöä. Sen lisäksi naisten osallistumisasteessa on nähty positiivista kehitystä kuluneen vuoden aikana.

Kuva: Maaperän kaivamista Nepalissa

FinnWID – Naiset kehitysyhteistyössä ry:n hanke Nigeriassa yhdessä nigerialaisen ENCATIP-järjestökoalition kanssa on keskittynyt ihmiskaupan ehkäisemiseen vaikuttamalla sen juurisyihin, esimerkiksi naisten heikkoon taloudelliseen asemaan ja siitä johtuvaan haavoittuvuuteen. Tammikuussa 2020 alkanut hanke on tukenut neljään riskiryhmään kuuluvan nuoren naisen koulutusta ja toimeentuloa. Tähän mennessä naiset ovat suorittaneet ensimmäisen opintovaiheen harjoittelun, jonka jälkeen luvassa on toinen koulutus.

Agenda 2030 -tavoitteista Pääskyt ry:n hankkeessa toteutuvat esimerkiksi seuraavat tavoitteet:

1. Ei köyhyyttä, 2. Ei nälkää, 5. Sukupuolten tasa-arvo ja 13. Ilmastotekoja. FinnWIDin hankkeessa toteutuvat muun muassa seuraavat tavoitteet: 4. Hyvä koulutus, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen.

Lue lisää TYYn kehitysyhteistyöstä