Olet täällä

TYYn 0,7% syyslahjoitukset Boliviaan ja Nepaliin

Jaa +

Uutinen | 6.9.2018

Kuva: Leirille osallistuvien lasten näöntarkkuus tutkittiin E-taululla. Kuvan otti Turun yliopiston lääketieteen opiskelija Ella Yli-Heikkilä, joka on ollut mukana Nepalissa osana syventäviä opintoja.

Turun yliopiston ylioppilaskunta päätti aiemmin keväällä vuoden 2018 0,7 -kohteet. Kohteet ovat tänä vuonna Svenska Hörselförbundet rf:n hanke Boliviassa ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n hanke Nepalissa. Molemmille hankkeille on maksettu 1361,75 € keväällä ja nyt syksyllä. Kohteilta on saatu kesän aikana lyhyet raportit toiminnasta.

TYYn lahjoituksen avulla osana LSV:n erityislapsihanketta Nepalissa voitiin järjestää yksi tämän vuoden silmä-korvaleireistä. Leirille osallistuvien lasten näkö ja kuulo tutkittiin ja tutkitut lapset saivat tarvitsemansa apuvälineet ja lääkkeet ilman kustannuksia. TYYn avustuksella kustannettiin leirille osallistuneiden neljän lääkärin ja ensihoitajan päivärahat, paikallisen tiimin majoitus ja päivärahat, lääketieteellisen tiimin majoitus ja ruokailut sekä paikallisten vapaaehtoisten lounaat ja leirin tilavuokrat. LSV kiittää TYYtä saamastaan tuesta.

Myös Svenska hörselförbundet ja Bolivian paikallisjärjestö APANH kiittävät TYYtä lahjoituksesta. Vuoden aikana on järjestetty useita koulutuksia ja tilaisuuksia, joiden myötä kuulovammaisten lasten vanhempien tietämys kuulovammaisten oikeuksista on parantunut ja samalla  kuulovammaisten asemaa niin kouluissa kuin yhteiskunnassa on voitu edistää.   

Kuva: vasemmalta Rafael Gonzales, Silvana Pérez Abujder ja Rodrigo Ignacio Guizada Balderrama. Hankkeessa mukana olevalla Rafaelilla on osittainen kuulon heikkeneminen mikrotian takia.

Lue lisää TYYn 0,7 % linjauksesta