Olet täällä

TYY98 Online videovuosijuhlilla palkittiin ansioituneita

Uutinen | 20.11.2020

TYYn ensimmäisillä videovuosijuhlilla palkittiin TYY-yhteisön ansioituneita henkilöitä ja järjestöjä!

Viime lauantain TYY98 Online videovuosijuhlilla palkittiin ansioituneita TYYn järjestöjä ja jäseniä kuudessa eri kategoriassa. Palkinnot on jaettu ylioppilaskunnan jäsenien lähettämien ehdotusten perusteella. Alla on listattu kategoriat voittajineen ja perusteluineen.

TYY International Award - Opekas ry

TYY International Award jaetaan vuosittain järjestölle, joka on kuluneen vuoden aikana tehnyt töitä kansainvälisten opiskelijoiden osallistamiseksi.

Opekas ry on vuoden 2020 toimintasuunnitelmassaan nostanut ansiokkaasti painopisteeksi uusien kansainvälisten opiskelijoiden huomioimisen. Järjestö perusti kv-tiimin, jotta tulevat opiskelijat pääsevät osaksi Rauman kampuksen opiskelijakulttuuria tasa-arvoisesti. Kulttuuriviikollaan Opekas järjestää toimintaa myös vain kv-opiskelijoille, jotka haastavassa etäopetuksessa tarvitsevat paljon mahdollisuuksia luoda uusia ystävyyssuhteita.

 

Vuoden innovatiivisin järjestö - Turun yliopiston kuoro

Kuluva vuosi 2020 on ollut järjestöille poikkeuksellinen. TYYn järjestöt ovat kuitenkin kehittäneet kekseliäitä tapoja olla läsnä opiskelijoiden arjessa sekä juhlassa myös etänä pitäen yllä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

Keväällä vuoden 2020 innovatiivisin järjestö Turun yliopiston kuoro harjoitteli viikottain Zoomin välityksellä. Lisäksi jäsenille tarjottiin mahdollisuus kokeilla yhteisöllistä säveltämistä.

Jäsenille on järjestetty vuoden aikana myös etäpeli-iltoja ja etähengailua sekä yhteisiä ulkoilumahdollisuuksia.

Syksyllä kuoro palasi takaisin yhteistreeneihin, mutta on koko ajan pitänyt huolta turvaväleistä, maskeista, hygieniasta ja toisiaan tapaavien ryhmien koosta.

 

Supertuutori - Alex Mischin

Supertuutorin tunnistaa siitä, että hän antaa uusille opiskelijoille jakamattoman huomionsa, näyttää kädestä pitäen opiskelijaravintolat sekä tutustuttaa avuliaasti opiskelijaelämään. Supertuutorilta saa tietoa muun muassa tärkeistä kursseista ja opiskelutekniikoista. Supertuutori saa aikaan hyvän hengen ryhmässään ja neuvoo uusia opiskelijoita mielellään.

Vuoden 2020 supertuutori Alex Mischin on tehnyt kaikkensa omien fuksien viihtyvyyden ja integroitumisen puolesta. Hänen toiminnastaan näkee, että hän on vilpittömästi kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnista ja omasta tehtävästään tuutorina.

Hän on lisäksi aina iloinen ja positiivinen.

”Alex on ollut alusta asti aidosti kiinnostunut meidän kuulumisista ja toiminnasta. Hän on järjestänyt esimerkiksi yhteisiä lounaita jne. ja tukenut meidän pupuryhmämme ryhmäytymistä. Huipputyyppi ja ansaitsee vilpittömästi mielestäni tämän supertuutori-palkinnon!”

 

Vuoden vapaaehtoinen - Annika Lind

Vapaaehtoisten merkitys TYYlle ja yliopistoyhteisölle on suuri. Vuoden vapaaehtoinen voi olla henkilö, joka on antanut aikaansa TYYn siipien tai järjestöjen toimintaan, toiminut yhteistyössä yliopiston kanssa tai TYYn tapahtumavapaaehtoisena. 

Vuoden vapaaehtoinen Annika Lind toimii useissa eri vastuutehtävissä sekä hallituslaisena useassa yhdistyksessä, että opiskelijaedustajana kahdessa yliopiston toimikunnassa.

Annika ajaa opiskelijoiden etua isolla sydämellä ja on aina valmis toimimaan. Hän on tasa-arvoisen kohtelun kultakimpale koko yliopistolle.

 

Vuoden järjestötoiminnan uusi tulokas - Hanna Alaraatikka

TYY haluaa aloittaa uuden perinteen ja palkita aktiivisia järjestöuransa alkutaipaleilla olevia tulevaisuuden tekijöitä.

Vuoden 2020 järjestötoiminnan uusi tulokas Hanna Alaraatikka on hoitanut hallitustehtävänsä paremmin kuin hyvin. Hän kehittää hallituksen toimintaa tulevaisuuskatseisesti ja etenkin omaa vastuualuettaan edunvalvonnan toiminnan parissa.

Hanna on tehnyt suuren työn päivittäessä ja kehittäessä hallinnon opiskelijaedustajien tehtävien näkyvyyttä kampuksellaan.

Hanna on sensitiivinen, tarttuu toimeen heti, keskustelee rakentavasti ja tutkailee asioita monilta eri näkökulmilta.

 

TYYn kultainen siipi - Visa Kuntze

TYYn kultainen siipi on uusi vuosittainen palkinto, joka jaetaan ansioituneelle TYY-yhteisön jäsenelle. TYYn kultainen siipi voidaan myöntää kenelle tahansa Turun yliopiston opiskelijalle, järjestöaktiiville, ylioppilaskunnan työntekijälle tai TYYn luottamustehtävässä toimivalle henkilölle, joka on arjessaan pitänyt yllä hyvää henkeä ja osoittanut positiivista asennetta myös vaikeina aikoina.

TYYn ensimmäinen kultainen siipi Visa Kuntze on toiminut vuosia aktiivisesti järjestönsä hallituksessa eri pesteissä, ja ollut korvaamaton osa ainejärjestönsä toimintaa. Koulutuspoliittisena vastaavana hän toimii linkkinä opiskelijoiden ja laitoksen välillä, minkä ansiosta opintoja saatiin kehitettyä opiskelijalähtöisesti.

Hänen läsnäolonsa sekä tuhannen watin hymynsä takaavat aina hyvän ilmapiirin.

 

Onnea kaikille voittajille!

 

TYY98 Online vuosijuhla on katsottavissa kokonaisuudessaan TYYn Youtube-kanavalla