Olet täällä

TYY: Venäjän kielestä luopuminen heikentää monialaisuutta – yhteistyön sijaan yliopistot kannustettiin oppiainekauppoihin

Jaa +

Kannanotto | 10.6.2016

Turun yliopisto aikoo lakkauttaa tutkinto-opetuksen venäjän kielessä (slaavilaiset kielet) lukuvuoden 2017 alusta alkaen. Tämä tarkoittaa, että ensi vuonna oppiaineeseen ei enää otettaisi uusia opiskelijoita. Nykyisillä opiskelijoilla säilyy edelleen oikeus suorittaa tutkintonsa loppuun Turun yliopistolla. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) mielestä tutkinto-opetuksen päättymiseen johtava järjestely ei ole rakentava koulutuksen kehittämisestä. Kyse on koulutusvastuiden kauppaamisesta yliopistojen välillä, ei aidosta yhteistyöstä. Järjestely ei myöskään tuo yliopistolle merkittäviä säästöjä.

Päätös luopua venäjän kielen koulutusvastuusta on osa yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) välisiä tulossopimusneuvotteluita, joissa sovitaan yliopistojen tavoitteista ja rahoituksesta seuraaville neljälle vuodelle. Ehdottamalla ministeriölle venäjän opetuksen lakkauttamista, Turun yliopisto säilyttää saksan kielen opetuksen. Asia tuli yliopistoyhteisön tietoon ilman ennakkovaroitusta yliopiston hallituksen kesäkuun kokouksen esityslistalla, mutta se vedettiin pois käsittelystä laajemman kuulemisen ajaksi.

Turun yliopisto on pyrkinyt kieliaineiden osalta aktiivisesti yhteistyöhön muiden yliopistojen kanssa. Yhteistyön lähtökohtana ovat olleet yhteistutkinnot, jotka olisivat säilyttäneet osan koulutuksesta kaikissa yhteistyöyliopistoissa. Kieliaineiden hajanaisuuden takia tällainen kansallinen yhteistyö olisi yleisesti ottaen järkevää. Samalla olisi vältetty Turun yliopiston profiilinmukaisen laajan monialaisuuden heikkeneminen. Suunnitelmallisen yhteistyön sijaan on päädytty tilanteeseen, jossa yliopistojen rehtorit pakotetaan käymään vaihtokauppaa yksittäisistä aineista. Yliopisto oli jo löytänyt parempia vaihtoehtoja kehittää toimintaansa leikkaukset ja säästöt huomioiden.

TYY haluaa korostaa venäjän sekä muiden pienten alojen kokoaan suurempaa merkitystä monialaiselle yliopistolle. Yliopiston hallitus käsittelee venäjän kielen koulutusvastuusta luopumista kokouksessaan 26.8. Mahdollisesta päätöksestä riippumatta venäjän kielen opetuksen säilyminen Turun yliopistossa tulee varmistaa. Venäjän kieli on tärkeä lukuisille oppiaineille ja opiskelijoille, ja venäjän sivuaineopinnot antavat monille mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja oman osaamisen laajentamiseen.

TYYn mielestä on välttämätöntä, että mahdollinen siirtymävaihe järjestetään hyvin ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Samalla tähän mennessä epäonnistunutta viestintää tulee korjata järjestämällä oppiaineen henkilökunnalle ja opiskelijoille infotilaisuus aiheesta. Jatkossa muutoksista tulee tiedottaa kaikille asianosaisille välittömästi. Lisäksi jokaisella venäjän tutkinto-opiskelijalla on oltava mahdollisuus opintojensa loppuun saattamiseen laadukkaan opetuksen turvin. Ylioppilaskunta on tässä muutosvaiheessa opiskelijoiden ja heidän ainejärjestönsä tukena.

Ylioppilaskunnan puolesta,

Riina Lumme
hallituksen puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Rauli Elenius
pääsihteeri
Turun yliopiston ylioppilaskunta