Olet täällä

TYY varmistaa, ettei sen sijoituksissa ole pahimpia saastuttajia

Jaa +

Uutinen | 23.4.2018

TYYn edustajisto on päättänyt huhtikuun kokouksessaan 18.4., ettei se jatkossa sijoita Carbon Underground 200 -listalla oleviin yhtiöihin, joilla on laskennallisesti eniten potentiaalia tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Yhtiöt ovat paljolti energiasektorilta.

Aiemminkaan ylioppilaskunta ei ole sijoittanut mihinkään tällaisiin yhtiöihin suoraan, mutta laajasti hajautetuissa rahastoissa voi olla pieniä osuuksia näissä yhtiöissä. Ylioppilaskunta käy sijoituksensa läpi ja luopuu sellaisista sijoituksista, joissa on tai voi olla Carbon Underground -listattujen yhtiöiden osakkeita tai muita suoria kytkentöjä niihin. Esitystä täydennettiin vielä edustajiston kokouksessa lisäyksellä, jolla muutettiin ylioppilaskunnan sijoitustoiminnan ohjeistusta. Jatkossa myöskään TYYn omistamissa yrityksissä ei tehdä suoria sijoituksia listan yrityksiin.

Esitys edustajistolle tuli jäsenaloitteena. Useita ylioppilaskunnan jäseniä oli aloitteentekijöinä ja vetoomuksen allekirjoittajina. Jäsenaloitteen voi tehdä yksittäinenkin ylioppilaskunnan jäsen tai järjestö. Aloite pitää jättää edustajiston puheenjohtajalle (tukrda@utu.fi) ja pääsihteerille (tyy-paasihteeri@utu.fi) viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouksia on kerran kuukaudessa ja seuraava kokous on 16.5.2018. Syksyn kokousaikataulu julkaistaan kesälomien jälkeen.