Olet täällä

TYY valvoo myös tulevien opiskelijoiden etuja

Uutinen | 6.6.2017

Koulutuspolitiikassaan TYY katsoo usein tulevaisuuteen. Siksi olemme lausuneen tänä keväänä myös asioista, jotka koskettavat tulevia opiskelijoita eli niitä, jotka hakevat tai harkitsevat hakevansa Turun yliopistoon tai muihin korkeakouluihin.

TYYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemi kertoo, millaisia lausuntoja ja miksi TYY on tänä keväänä kirjoittanut.

Ylioppilastutkinnon kehittäminen: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on muuttamassa ylioppilastutkinnon rakennetta siten, että jatkossa oppilailla olisi vapaammat kädet valita kirjoitettavat aineet. Lisäksi kokeiden kestoon (ennen 6 tuntia, tulevaisuudessa mahdollisesti 4) sisältöön ja laajuuteen ehdotettiin muutoksia. TYY ei kokenut tarpeelliseksi kommentoida kokeiden sisältöön tai valinnaisuuteen liittyviä asioita. Korostimme kuitenkin lausunnossamme nykyisten ylioppilaskirjoitusten ongelmallisuutta tulevaisuuden opiskelijavalinnassa. Mikäli opiskelijavalinta tullaan tekemään pääasiassa ylioppilaskirjoitusten pohjalta, tulisi ylppäreiden korotusrajoituksista luopua. Tämä on ainoa tapa pitää kaikki jatkokoulutusvaihtoehdot avoinna myös niille, joilla ylppärit syystä tai toisesta eivät sujuneet.

Tutustu lausuntoon

Toisen asteen ammatillisten tutkintojen hyödyntäminen opiskelijavalinnassa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa, että toisen asteen ammattikoulujen lopputodistuksia tulisi hyödyntää paremmin korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. On hyvä, että menettely asettaisi kaikki toisen asteen hakijat tasa-arvoisempaan asemaan, ja osaltaan ehkäisisi koulutuksellisten umpiperien syntyä. Raportissa ei kuitenkaan TYYn mielestä arvioitu tarpeeksi sitä, miten kahden hyvin erityyppisen tutkinnon pisteyttäminen keskenään samoilla kriteereillä olisi mahdollista. Lisäksi korostimme myös muiden kuin todistusvalintaan perustuvien valintatapojen tärkeyttä.

Tutustu lausuntoon 

Toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapauttava kielikokeilu:

Suomen hallitus esittää eduskunnalle kielikokeilua, jossa toisen kotimaisen kielen sijasta voisi peruskoulussa opiskella jotain muuta kieltä. Julkisten virkojen kielikelpoisuusvaatimukset on tarkoitus pitää entisellään. Ylioppilaskunta pohti lausunnossaan kokeiluun osallistuneiden vapauttamista korkea-asteen pakollisesta virkamiesruotsista/-suomesta. TYYn mielestä vapautus voidaan myöntää kokeiluun osallistuville, mutta vasta kun vapautusta hakeva on käynyt keskustelemassa opinto- ja/tai uraneuvojan kanssa, ja varmasti tietää rajaavansa pois itseltään huomattavan määrän julkisen sektorin uramahdollisuuksia. Lisäksi TYY koki tärkeäksi, että kokeiluun osallistuville tarjottaisiin jälkikäteen mahdollisuus osallistua toisen kotimaisen kielen opetukseen maksutta, mikäli valinta alkaisi myöhemmin kaduttaa.

► Tutustu lausuntoon 

Mikä ihmeen koulutuspolitiikka?

Koulutuspolitiikka on osa opiskelijan edunvalvontaa. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan painopiste on opetuksen laadun ja arvostuksen kehittämisessä sekä opiskelijoiden näkökulman esiin tuomisessa esimerkiksi Turun yliopistossa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutusta pyritään lisäämään, ja tavoitteena on, että koko akateeminen yhteisö puhaltaa yhteen hiileen.