Olet täällä

TYY: Sopeutusten keskellä toiminnan läpinäkyvyys korostuu

Jaa +

Kannanotto | 14.8.2015

Turun yliopiston hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan 4.8. aloittaa toimet yliopiston talouden sopeuttamiseksi. Sopeuttamistoimiin jouduttiin Suomen hallituksen päätettyä toukokuussa yliopistoihin kohdistuvista historiallisen suurista leikkauksista. Turun yliopiston sopeutustarve on noin 12–15 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Sopeuttamistoimien takia yliopistolla tullaan käymään yhteistoimintaneuvottelut elokuun lopulta alkaen. Yliopiston hallitus päätti samalla valita rehtori Kalervo Väänäsen jatkokaudelle kaksi vuotta ennen ensimmäisen kautensa päättymistä.

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää yliopiston hallitusta vastuunottamisesta ja rohkeista, erilaisista päätöksistä. Hallitus aikoo toteuttaa säästöt ilman suoria irtisanomisia. Turun yliopisto ui näin vastavirtaan yliopistokentässä, jossa monet muut ovat turvautuneet irtisanomisiin.

Ylioppilaskunta on kuitenkin pahoillaan, että rohkeat päätökset tehtiin päätöksenteon läpinäkyvyyden kustannuksella. Päätöksenteko ja päätösten valmistelu suljettujen ovien takana ei lisää luottamusta päätöksiä kohtaan. Hallituksen kokouksessa käsitellyistä asioista ei annettu yhteisölle mitään julkista etukäteistietoa eikä rehtorinvalinnasta hiiskuttu ulkopuolelle sanallakaan. Olemme huolissamme läpinäkyvyyden vähenemisestä yliopiston päätöksenteossa.

Kiitämme hallitusta viisaista sopeutustoimilinjauksista, mutta ihmettelemme tapaa tehdä näin merkittäviä yhteisöä koskettavia päätöksiä kokonaan suljettujen ovien takana. Yliopisto on asettanut avoimuuden ja yhteisöllisyyden arvoikseen, miksei niistä uskalleta pitää kiinni?” kysyy ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen.

Sopeutustoimien osalta säästöjen jakaminen usealle vuodelle ja suorien irtisanomisten välttäminen ovat erittäin myönteisiä viestejä yhteisölle. Myös rahoituspohjan laajentaminen on nykytilanteessa tavoiteltavaa. Ne ovat hyviä ja kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttaminen on paljolti kiinni valittavista toteutustavoista.

Viimeisimmän henkilöstökertomuksen mukaan Turun yliopiston henkilökunnasta yli puolet on määräaikaisissa työsuhteissa. Määräaikaiset työsuhteet ovat tyypillisiä tutkijan- ja opettajanurien alkuvaiheessa. Sopeutuksia ei tulekaan tehdä tavalla, joka karkottaisi nuoria tutkijoita ja opettajia pois yliopistosta.

Tulopuolen lisääminen koulutusta myymällä sisältää myös epävarmuustekijöitä. Toiminnan aloittaminen ja markkinoiden löytäminen vie aikaa, puhumattakaan merkittävän tuloksen tekemisestä. Yliopiston ei tulekaan sopeutustoimissa laskea liikaa uuden liiketoiminnan varaan, eikä niitä tule toteuttaa maksutonta koulutusta rapauttamalla.

Yhteisöllisyyden lähtökohta on kaikkien osapuolten mukaan ottaminen. Opiskelijat muodostavat lukumäärältään yliopistoyhteisön suurimman ryhmän, mutta opiskelijat eivät kuulu yhteistoimintamenettelyn neuvotteluosapuoliin. Ylioppilaskunta peräänkuuluttaakin opiskelijoiden huomioimista tehtäessä miljoonien sopeutuksia toimintaan. Parhaiten tämä voidaan varmistaa huolehtimalla päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja opiskelijoiden kuulemisesta. Yliopistossa, jossa arvostetaan kriittistä ajattelua, ei pidä pelätä avointa keskustelua.

 

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Rauli Elenius
pääsihteeri
Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Linkki Turun yliopiston uutiseen sopeutustoimista: Turun yliopistossa aloitetaan talouden sopeuttamisohjelma – Turun yliopisto ei irtisano henkilöstöä