Olet täällä

TYY: Opintotukileikkaukset ovat vastuutonta ja eriarvoistavaa politiikkaa

Tiedote | 2.3.2016

Professori Roope Uusitalo on luovuttanut esityksensä korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisesta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Ministeri totesi, että pitää hallitusohjelman mukaisia opintotukeen kohdistuvia 150 miljoonan euron leikkauksia kovina ja henkilökohtaisesti vastenmielisinä. Niin mekin.

Opiskelijat ovat jo valmiiksi kaikkein pienituloisin väestöryhmä. Heidän toimeentulonsa vähentäminen noin 25 prosentilla on vastuutonta politiikkaa sekä opiskelijoiden että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta.

Uusitalon esityksen mukaan opintotukeen kohdistettavat historiallisen suuret leikkaukset tulisi toteuttaa vähentämällä opintorahan tasoa noin sadalla eurolla kuukaudessa. Lisäksi opiskelutahtia pakotettaisiin nopeammaksi nostamalla opintopistevaatimuksia ja käytössä olevia tukikuukausia vähentämällä. Opintolainan määrää kasvatettaisiin, mutta samalla lainan hyvitysjärjestelmää aiotaan heikentää.

On vaikea nähdä, kuinka nämä toimenpiteet vastaavat uudistukselle annettuja tavoitteita varmistaa päätoiminen opiskelu ja nopeuttaa valmistumista, sekä samalla selvittää uudistuksen vaikutukset koulutukseen hakeutumisen yhdenvertaisuudelle. Vastaus tähän on selvä: kyseessä on pelkästään lista leikkauksia ja arvovalintoja, ei niinkään rakenteellinen uudistus. TYY haastaa hallituksen miettimään, vastaavatko nämä valinnat haluttuja tavoitteita ja onko tämä todella se paikka, josta halutaan leikata?

Olemme ministerin kanssa samaa mieltä toisestakin asiasta: kansallisen osaamistason varmistaminen ja yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien turvaaminen ovat tärkeitä arvoja. Näistä samoista lähtökohdista luotiin opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä 1990-luvulla keskellä taloudellisesti hyvin heikkoja aikoja. Miksi tämä halutaan nyt vastaavassa tilanteessa romuttaa?

Uusitalon selvityksen taustalla on ajatus siitä, että koulutus on aina yksilön investointi itseensä. Opiskelijoiden tilanteet vaihtelevat kuitenkin riippuen opintoalasta ja vanhempien varallisuudesta aina perhetilanteeseen.

”Lainapainotteinen opintotuki ei ole yksilön näkökulmasta riskitön investointi. Korkeat asumiskustannukset, työttömyyden uhka, pätkätyöt ja maltillinen palkkakehitys kyseenalaistavat sijoituksen kannattavuuden. Tämä saattaa vähentää vähävaraisista perheistä tulevien lapsien mahdollisuuksia ja kannustimia hakea korkeakoulutukseen ja lisää näin koulutuksen periytyvyyttä. Haluammeko todella lisätä yhteiskunnan eriarvoistumista näin vahvasti?”, ihmettelee hallituksen varapuheenjohtaja Miika Tiainen.

TYY muistuttaa, että koulutus ja osaaminen ovat sijoituksia koko yhteiskunnalle, eikä niiden saavuttamisen tule olla kiinni taustasta tai varallisuudesta.

 

Ylioppilaskunnan puolesta,

Riina Lumme, hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius, pääsihteeri

 

Lue lisää:

TYYn tiedotussivu opintotuen muutossuunnitelmista ja mielenosoituksesta

Lisätietoja:

Miika Tiainen, TYYn hallituksen varapuheenjohtaja
tyy-vpj@utu.fi
044 796 1060