Olet täällä

TYY on mukana Käymäläseura Huussi ry:n kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa 2021 alkaen

Uutinen | 29.9.2020

Kuva: Sambian lapset iloitsevat uusista koulun käymälöistä. Myös hankkeen toisessa vaiheessa työskennellään kouluissa, edistäen erityisesti tyttöjen sanitaatiotarpeita.  

Heinäkuussa Ulkoministeriö tiedotti hanketukihaun tuloksista. Käymäläseura Huussi ry:n hanke, jossa TYY on mukana yhteistyökumppanina, sai neljän vuoden jatkorahoituksen Sambian maaohjelmalle (20212024). Rahoituksen myötä saadaan lisää ihmisiä paremman sanitaation piiriin. Hankkeelle myönnetty tuki (1 200 000 €) on suurin rahoitus, jonka ulkoministeriö tässä haussa myönsi. Hankkeessa Suomesta ovat mukana TYYn lisäksi myös Vammaiskumppanuus

"Olemme erittäin iloisia hankerahoituksesta ja että saimme TYYn tähän mukaan kumppaniksi. TYY tuo opiskelijoidensa myötä hankkeeseen ideoita ‘sanitaatiolaatikon’ ulkopuolelta ja voimme kokeilla erilaisia lähestymistapoja esim. koulutuksiin, materiaalien tuottamiseen ja varainhankintaan. Olemme esimerkiksi keskustelleet materiaalin tuottamista tyttöjen koulunkäyntiä edistävistä teemoista, kuten esimerkiksi kuukautishygieniateemat. Hankkeessa on myös mahdollista tehdä opinnäytetöitä", sanoo Sari Huuhtanen, Käymäläseura Huussi ry:n projektipäällikkö.  

TYY iloitsee uudesta hankkeesta

TYY on odottanut kauan mahdollisuutta olla mukana kehityshteistyötä tekevän tahon hankkeessa. Monivuotinen yhteistyö meksikolaisen AJAGI-järjestön kanssa päättyi vuonna 2017, jonka jälkeen TYY pohti erilaisia mahdollisuuksia olla mukana kehitysyhteistyöhankkeessa. Vuonna 2018 haettiin hankerahoitusta SYL:n (Suomen ylioppilaskuntien liitto) ja muutaman muun ylioppilaskunnan kanssa Guatemalassa toteutettavaan hankkeessan SYL:n pitkäaikaisen kumppanin AMEU:n kanssa, mutta rahoitusta ei valitettavasti saatu. 

TYY toivoi hankeyhteistyöksi sellaista kokonaisuutta, jossa ylioppilaskunnalla olisi enemmän kuin rahoittajan rooli, ja opiskelijat pääsisivät aidosti oppimaan kehitysyhteistyöstä ja globaalista etelästä. Loppuvuodesta 2019 Hankekumppaniksi valikoitui kumppanihaun kautta Käymäläseura Huussi ry. 

“Olemme onnekkaassa asemassa, että Käymäläseura Huussi ry lähti kumppaniksemme. Yhdistyksen projektipäällikkö Sari Huuhtasella on monivuotinen kokemus kehitysyhteistyöstä ja Sambiasta. Hankkeen myötä pääsemme oppimaan itsellemme uudesta asiasta, sanitaatiosta, mutta saamme samalla tuotua opiskelijoiden osaamista ja ideoita hankkeeseen. Hankkeessa vaikutetaan moneen kestävän kehityksen tavoitteeseen, joten se on meille erittäin ajankohtainen”, kertoo Satu Nurmi, TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija.  

Hankkeessa parannetaan Sambian sanitaatiota

Tällä hetkellä vain 26 % sambialaisista kuuluu perussanitaation piiriin. Hankkeen avulla ratkaistaan huonoon sanitaatioon liittyviä ongelmia ja sen pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa Sambiaa saavuttamaan täysi sanitaation kattavuus vuoteen 2030 mennessä Kestävän kehityksen kuudennen tavoitteen mukaisesti. 

Huono sanitaatio esimerkiksi lisää sairauksien leviämistä ja tyttöjen koulunkäynti kärsii kuukautisten aikana. Yhtenä hankkeen tavoitteena onkin valtavirtaistaa haavoittuvien ryhmien, kuten naisten ja vammaisen, huomioon ottaminen WASH-kysymyksissä (Water, Sanitation and Hygiene). Lisäksi hanke parantaa Sambian sanitaatiota rakentamalla kuivakäymälöitä, vahvistaa paikallisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vaikuttaa sanitaatiokysymyksiin sekä lisää tietoisuutta WASH-kysymyksistä yhteiskunnassa. 

“TYYn Kehitysyhteistyösiiven toimijoiden lisäksi hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki Turun yliopiston opiskelijat yli tiedekuntarajojen. Näin korona-aikana mahdollisuus kohdata muita kuin oman tiedekunnan opiskelijoita on haastavampaa, joten hankkeen vapaaehtoistiimissä on myös mahdollisuus päästä tutustumaan muiden alojen opiskelijoihin. Aiempaa osaamista kehitysyhteistyöstä ei tarvita ja uudet ideat ovat aina tervetulleita.” sanoo TYYn kehitysyhteistyösiiven puheenjohtaja Viola Luokkala. 

Vapaaehtoiset tekevät hankkeessa muun muassa viestinnällistä sisältöä, järjestävät tapahtumia ja koulutuksia ja ovat tiiviisti yhteydessä Käymäläseura Huussi ry:n toimijoihin. Lukuvuodesta 20212022 voi hankkeelle tehdä lahjoituksia esimerkiksi lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.  

Haluatko mukaan hanketiimiin? 

Ota yhteyttä:

Satu Nurmi, Kansainvälisten asioiden asiantuntija

tyy-internationalspecialist@utu.fi

Lue lisää:

Ulkoministeriön päätös hanketukihausta 

Käymäläseura Huussi ry 

Aiempi uutinen rahoitushausta

Aiempi uutinen kumppanuushausta