Olet täällä

TYY kommentoi esitystä teknillisestä tiedekunnasta yliopiston hallitukselle ja johdolle

Uutinen | 19.3.2020

Yliopiston hallitukselle on esitetty teknillisen tiedekunnan perustamista vuoden 2021 alusta. TYY ilmaisi yliopiston hallitukselle ja johdolle pettymyksensä asian tähänastisesta valmistelusta ja asian turhasta kiirehtimisestä. Lisäksi TYY ehdotti tekniikan laajennuksen palauttamista osaksi normaalia toiminnan kehittämistä, jotta syksyllä 2020 alkavien koulutusten laatu pystytään varmistamaan. Ylioppilaskunta esitti omat ajatuksensa siitä, miten tämä onnistuisi ja mitä asioita prosessissa tulisi huomioida.

Viime syksynä yliopisto aloitti uusien tekniikan koulutusten suunnittelun, joka on edennyt hyvin. Niitä suunnitellut työryhmä pohti myös tekniikan organisoitumista ja esitti malliksi uutta tiedekuntaa.

Ylioppilaskunta piti raporttia uuden tiedekunnan osalta keskustelun avauksena, mutta keväällä edettiinkin jo päätöksentekoon. Ei raportti itsessään tue sellaista”, ihmettelee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblom.

Virallisia näkökantoja ei ole esimerkiksi tiedekuntien johtokunnilta tai ylioppilaskunnalta asiaan pyydetty. Osa, kuten luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijajärjestöt ja TYY, ovat kuitenkin halunneet kommentoida asiaa.

Valitettavasti valmistelu ei tämän kevään osalta ole ollut yhteisölle läpinäkyvää ja on luonut enemmän epävarmuutta ja huolta kuin edistänyt toiminnan huolellista suunnittelua”, valmistelua seurannut ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander kommentoi.

Suurin huolen aihe opiskelijoiden keskuudessa on ollut prosessin kiireinen aikataulu. Uutta tiedekuntaa esitettiin jo neljän kuukauden päähän, kunnes viime perjantaina yliopiston johto muutti aikataulua esittämällä, että tiedekunta perustetaan 1.1.2021.

Ylioppilaskunta ei ota suoraa kantaa tekniikan organisoitumisen rakenteeseen: ”Mahdotonta sanoa, mikä olisi paras ratkaisu organisaation rakenteelle. Nykyinen esitys sisältää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Selvää on kuitenkin, että toiminnan mittakaava tulee kasvamaan huomattavasti muutaman tulevan vuoden aikana”, Kajander jatkaa.

Taustalla ovat yliopiston viime kesänä saamat uudet koulutusvastuut tekniikan alalla. Koulutusvastuiden myötä tekniikan koulutusta ja tutkimusta laajennetaan asteittain Turun yliopistolla. Uudet tutkinto-ohjelmat aloittavat tämän vuoden syksyllä ja 3-5 vuoden aikana tekniikan alan opiskelijoiden määrä yliopistolla kasvaa merkittävästi nykyisestä.

Ylioppilaskunta ehdottaa, että tekniikan laajennuksen toteutus palautettaisiin osaksi yliopiston normaaleja koulutuksen ja toiminnan suunnittelun prosesseja.

Näin asiassa eteneminen olisi yhteisölle ennakoitavaa ja läpinäkyvää. Samalla laatu pystyttäisiin takaamaan, kuten muussakin yliopiston toiminnassa”, toteaa Engblom.

 

Lue TYYn kommentti kokonaisuudessaan.

Yliopiston hallitukselle tehdyn esityksen löydät hallituksen kokousmateriaaleista (intranet-linkki).