Olet täällä

TYY jatkaa keltaisessa ajassa, mutta rajoitukset kevenevät

Uutinen | 31.1.2022

Voimassaolevat ohjeet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksiaan Varsinais-Suomen alueella ja Satakunnassa 29.1.2022 alkaen.

Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Päätös ei koske ulkotiloja. Siten yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on jatkossa mahdollista ilman henkilömäärärajaa ulkotiloissa.

Aluehallintoviraston uusi päätös vapauttaa kaikki aiemmin suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat. Ne voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan näiden tilojen terveysturvallinen käyttö.

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan jää edelleen voimaan määräys, joka velvoittaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen hallinnoijat ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Velvoitteen voi toteuttaa toimijan itse harkitsemilla keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden liikkumista, rajaamalla osallistujamäärää tai sijoittamalla toiminta- ja oleskelupaikat riittävän etäälle toisistaan.

► Lue AVIn päätös täältä.

TYYn jatkaa yliopiston tavoin keltaisen valon aikaa, mutta tapahtumia voi jälleen järjestää

Vaikka monet opiskelijoiden kokoontumiset eivät ole yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, suosittelemme järjestöjä noudattamaan 50% henkilömäärärajoituksia sisätiloissa.

Suosittelemme huolehtimaan turvaväleistä ja käyttämään maskeja. Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä sisä- että ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä.

Yliopiston tiloissa noudatetaan yliopiston ohjeita. Muiden hallinnoimissa tiloissa, kuten erilaisissa vuokratiloissa, noudatetaan tilaa hallinnoivan tahon ohjeita.

AVIn rajoitukset eivät tulkintamme mukaan estä esimerkiksi sitsien järjestämistä, mutta emme suosittele järjestämään sisätiloissa tapahtumia, joissa osallistujien arviointikyky on heikentynyt esimerkiksi runsaan alkoholin käytön johdosta.

Koska ulkotapahtumiin ei kohdistu enää rajoituksia, suosittelemme järjestöjä järjestämään ensisijaisesti ulkotapahtumia. Ulkotapahtumissakin suosittelemme huolehtimaan terveysturvallisista olosuhteista, kuten turvaväleistä.

TYYn tiloissa noudatetaan henkilömääriä seuraavasti:

  • Q-talon juhlasali: 60 henkeä
  • Vähä-Heikkilä (Q-talossa): 20 henkeä
  • TYYn sauna: 20 henkeä
  • Turku-sali: 25 henkeä
  • Osakuntasali: 33 henkeä
  • Kampuskappeli: toistaiseksi suljettu

TYY päivittää ohjeitaan seuraavan kerran, kun AVI:lta tulee uusia päätöksiä.

Lue TYYn tarkemmat koronaohjeet

Yliopiston koronaohjeet ja lähiopetukseen siirtyminen

Kolmas periodi käynnistyy 10.1.2022 pääosin etäopetuksessa. Etäyhteyksin toteutetaan sellainen opetus, joka on pedagogisin perustein mahdollista ja järkevää toteuttaa etäopetuksena, esimerkiksi massaluennot. Kampuksella voidaan toteuttaa välttämätöntä lähiopetusta. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden lähiopetusmahdollisuuksia painotetaan opetusjärjestelyissä.

Lähiopetukseen palataan laajemmin asteittain 31.1. alkaen. Lähiopetusta lisätään niiltä osin kuin on mahdollista, esimerkiksi pienryhmäopetusta ja opinnäytetöiden ohjausta voidaan järjestää kampuksella. Tavoitteena on palata kokonaan normaaleihin lähiopetusjärjestelyihin maaliskuussa kolmannen periodin loppuun mennessä.

► Turun yliopiston linjaukset löytyvät osoitteesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta