Olet täällä

TYY ja järjestöt vetoavat: "Linjaus kevään opetusjärjestelyistä ei tarkoita pelkkää etäopetusta"

Kannanotto | 12.11.2020


Kevään opetusjärjestelyistä linjattiin lokakuun loppupuolella. Monelle yliopistoyhteisön jäsenelle jäi linjauksesta käteen se, että kevätlukukausi opiskellaan pääosin etänä. Ylioppilaskunta ja järjestöt eivät kuitenkaan tulkitse linjausta näin kapeasti. 

Yliopiston johdon linjaus on syksyllä käytettyä ohjeistusta yksityiskohtaisempi ja ohjaavampi. Mielestämme linjauksen toteutumiseksi on välttämätöntä, että tiedekunnat, laitokset ja opetushenkilökunta eivät tulkitse sitä sen sanamuotoa rajoittavammin.

Linjauksen mukaisesti tiedekunnat ja erillislaitokset tarkentavat itsenäisesti sen, minkä katsovat välttämättömäksi lähiopetukseksi ja mitä tarjotaan pienryhmä- ja ohjaustilanteissa hybridimallilla. Me katsomme, että välttämättömän lähiopetuksen määrittämisessä tulee huomioida opetuksen laatu ja päämäärät sekä lähiopetuksen tarjoamisen vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn.

Vaikka linjauksen mukaan eri aloilla on eri määrä välttämättömäksi katsottavaa lähiopetusta, pidämme ehdottoman tärkeänä, että kaikkien alojen opiskelijoille tarjotaan hybridimallin opetusta. On opiskelijoita eriarvoistavaa, jos osalle opiskelijoista ei järjestetä juuri lainkaan mahdollisuuksia lähiopetukseen ja yliopistoyhteisön kohtaamiseen. Opetus tulee järjestää mahdollisimman pitkälti opetussuunnitelmien mukaisesti. Jos tutkinnon opetussuunnitelmaan ei sisälly pienryhmäopetusta, tulee sellaista suunnitella hybridimallin toteuttamiseksi. 

Opetuksen järjestämiseen hybridimallilla tulee laatia selkeä ohjeistus opetushenkilökunnan työn helpottamiseksi. Opetushenkilökunnalle tulee järjestää koulutusta ja tukea hybridimallin toteuttamiseen. Yhteisopetuksen suosiminen voi helpottaa mallin toteuttamista. Olemme tyytyväisiä siihen, että ryhmätyötilojen avaamiseksi on ryhdytty toimiin, ja myös keväällä on pyrittävä tilojen mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen niin opiskelun kuin järjestötilojen osalta.

Linjauksen mukaan tiedekuntien tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa ohjausta myös lähitilanteessa sitä tarvitessaan. Pidämme tämän ohjeen toteuttamista tärkeänä, ja kannustamme uusien toimintamallien, kuten ohjauskävelyiden, kokeiluun. 

Tulkintamme mukaan linjauksen lopussa todetaan, että epidemiatilanteen ollessa perustasolla kaikki pienryhmäopetus järjestetään pääsääntöisesti hybridimallilla. Opetuksen laadun takaamiseksi on tärkeää huolehtia, että epidemiatilanteen laantuessa rajoituksia puretaan. Rajoituksia ei tule säilyttää ilman perusteita. On erityisen tärkeää, että Satakunnan kampuksilla opetusjärjestelyt ovat suhteessa kampuskaupungin epidemiatilanteeseen, eivätkä Turun. 

Linjaus kevään opetusjärjestelyistä ei tarkoita, että koko kevät opiskeltaisiin etänä. Lähiopetusmahdollisuuksien toteutuminen on välttämätöntä opetuksen laadun ja päämäärien takaamiseksi sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn sekä koko yliopistoyhteisön yhteisöllisyyden turvaamiseksi. Hybridimallin toteuttamiseen vaaditaan johtajuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja edelläkävijyyttä.

Ylioppilaskunta ja opiskelijajärjestöt näkevät kevään opetuksen onnistuvan parhaiten yhdistelemällä etä-, hybridi- ja lähiopetusta. Linjaus antaa hyvän mahdollisuuden tähän ja opiskelijoiden ja tiedekuntien yhteistyöllä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.
 

Allekirjoittaneet,

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Affekti ry
Aktiiva ry
Anglica ry
Delta ry
Dialectica ry
Fobia ry
Forum Romanum ry
F-piste ry
Humanitas ry
Hybridi Turku ry
In Vitro Aboensis IVA ry
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry
Kanta ry
Katko ry
Kartelli ry
Kritiikki ry
Kulma ry
Kutu ry
Kääntöpiiri ry
Lex ry
Lokilta ry
Mañana ry
Mimesis ry
Nucleus ry
Opekas ry
Opex ry
Pointer ry
Pulterit ry
Putex ry
Rauman TK-Kilta ry
Sugri ry
Synapsi ry
Taloustieteen Klubi ry
Teekkarikomissio
Tritonus ry
Turun Auskultantit ry
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry
TYK ry
Vare ry