Olet täällä

TYY hakee tekijää Terve mieli -hankkeelle

Hakukuulutus | 29.1.2021

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) hakee

PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ kokopäiväiseen, määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työpaikan yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen parissa, haastavia ja monipuolisia työtehtäviä sekä mahtavan työympäristön.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • Terve mieli -hankkeen käytännön toteutus,
 • tuutori- ja tukiopiskelijoiden kouluttaminen,
 • koulutusten suunnittelu ja järjestäminen,
 • yhteydenpito opiskelijajärjestöihin,
 • tukimateriaalien tuottaminen,
 • mielenterveyskyselyn tuottaminen ja tulosten raportointi,
 • hankkeen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu,
 • hankkeesta raportointi.

Työskentelet tiiviissä yhteistyössä yliopiston hankevastaavan sekä ylioppilaskunnan muiden työntekijöiden ja hallituksen kanssa.
 

Edellytämme sinulta

 • aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • kokemusta projektinhallinnasta
 • hyviä sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja
 • hyviä yhteistyötaitoja
 • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa
 • hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • korkeakouluopintoja

Eduksi katsomme ymmärryksen opiskelijajärjestöistä, opiskelijatuutoroinnista tai kouluttamisesta, hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvien kysymysten tuntemuksen sekä kiinnostuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Peruspalkka on 2226,93 euroa kuukaudessa + mahdolliset kokemus- ja tutkintolisät. Työaika on 36,5 tuntia viikossa. Työsuhde-etuihin kuuluu osittainen lounas- ja virike-etu. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee palauttaa 14.2.2021 klo 23.59 mennessä sähköisesti osoitteeseen tyy-paasihteeri@utu.fi. Sähköpostin otsikoksi merkintä ”Terve mieli -projektityöntekijän haku”.

 

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Haastattelut pidetään viikoilla 7 ja 8. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee projektityöntekijän kokouksessaan viikolla 8. Perehdyttäminen järjestetään työsuhteen alussa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta noudattaa toiminnassaan sivulla www.tyy.fi/tietosuoja kuvattuja tietosuojakäytäntöjä. Ylioppilaskunnalle lähetetyt työhakemukset ovat julkisia lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) nojalla.

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta on Turun yliopiston yli 14 000 perustutkinto- ja jatko-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Ylioppilaskunta edistää jäsentensä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Vuonna 2019 Turun KY on rakentanut yhdessä Turun kauppakorkeakoulun kanssa Terve mieli -mallin opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin tueksi. Vuoden 2021 tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden vertaistukeen perustuva Terve mieli -toimintamalli pysyvästi kaikkiin Turun yliopiston kahdeksaan tiedekuntaan ja antaa opiskelijajärjestötoimijoille, opiskelija- ja opettajatuutoreille sekä muille ohjaustyötä tekeville paremmat valmiudet keskustella opiskelijoiden kanssa mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin kysymyksistä. Ennen kaikkea tavoitteena on mallin laajentamisen kautta parantaa opiskelijoiden hyvinvointia madaltamalla opiskelijoiden kynnystä ottaa oman mielenterveyden haasteet puheeksi ja mahdollistamalla vertais-, keskustelu- ja muun avun löytyminen helposti myös korona-aikana.

Terve mieli -toiminnan laajentaminen koko Turun yliopistoon -hanke on saanut OKM:ltä erityisavustusta koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Lisätiedot:
pääsihteeri Petra Peltonen, tyy-paasihteeri@utu.fi, 0400 551 931