Olet täällä

TYY hakee tapahtumatuottajaa

Hakukuulutus | 28.2.2020

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) hakee

TAPAHTUMATUOTTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työaika on 25 tuntia viikossa. Työ alkaa mahdollisimman pian maaliskuussa 2020.

Tarjoamme sinulle joustavan ja monipuolisen työn, johon saat tukea ylioppilaskunnan toimistolta. Tapahtumien toteutukseen liittyvät työtehtävät painottuvat ajallisesti tapahtumien yhteyteen.

Tapahtumatuottajatehtäviin kuuluvat muun muassa

  • TYYn tapahtumien (esimerkiksi TYYlikäs vappu, avajaisviikko, vuosijuhlat, ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet) käytännön järjestelyiden hoitaminen,
  • tapahtumien ohjelman, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu,
  • tapahtumien järjestämisessä auttavien vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen,
  • ylioppilaskunnan yritysyhteistyön koordinointi.

Työskentelet tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan viestintäasiantuntijan ja hallituksen kanssa. Osa tehtävistä voi olla FITech-verkostoyliopiston tekniikan opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestämistä.

Edellytämme sinulta

  • organisointi-, yhteistyö- ja stressinsietokykyä
  • aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • kokemusta tilaisuuksien järjestämisestä
  • hyviä sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja
  • erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa

Eduksi katsomme opiskelijatapahtumien tuntemuksen, kokemuksen vapaaehtoisten ohjaamisesta sekä kiinnostuksen TYYn yrityssuhteiden kehittämiseen.

Peruspalkka on 1505,72 euroa kuukaudessa + mahdolliset kokemus- ja tutkintolisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee palauttaa 13.3.2020 klo 23.59 mennessä sähköisesti osoitteeseen tyy-paasihteeri@utu.fi. Sähköpostin otsikoksi merkintä ”tapahtumatuottajan haku”.

Parhaat hakijat haastatellaan jo 17.3. ja valinta tehdään TYYn hallituksen kokouksessa 18.3.2020. Perehdyttäminen järjestetään työsuhteen alussa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Turun yliopiston ylioppilaskunta noudattaa toiminnassaan sivulla www.tyy.fi/tietosuoja kuvattuja tietosuojakäytäntöjä. Ylioppilaskunnalle lähetetyt työhakemukset ovat julkisia lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) nojalla.

Turun yliopiston ylioppilaskunta on Turun yliopiston yli 14 000 perustutkinto- ja jatko-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Ylioppilaskunta edistää jäsentensä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Finnish Institute of Technology (FITech) on suomalainen tekniikan alan yliopistokonsortio. FITechin ensimmäinen tavoite on tekniikan alan korkeakoulutusta kehittämällä varmistaa, että yliopistokoulutettujen tekniikan osaajien kysyntä ja tarjonta saadaan vastaamaan toisiaan Lounais-Suomen kasvualoilla. Samalla kehitetään yliopistojen yhteistyömalleja, joita voidaan myöhemmin soveltaa myös muissa asiayhteyksissä. FITechin perustajatahot ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo akademi, Teknologiateollisuus ry sekä TEK ry.

Lisätiedot:
pääsihteeri Petra Peltonen, tyy-paasihteeri@utu.fi, 0400 551 931