Olet täällä

TYY hakee tapahtumatuottajaa

Jaa +

Hakukuulutus | 15.8.2019

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) hakee


TAPAHTUMATUOTTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työaika on työsuhteen alussa 25 tuntia viikossa.

 

Tehtävänkuvaa voidaan valittavan henkilön kiinnostuksen ja kykyjen perusteella täydentää ylioppilaskunnan yrityssuhteisiin liittyvillä tehtävillä, jolloin työaikaa lisätään harkinnan mukaan.

 

Työ alkaa mahdollisimman pian syyskuussa 2019.
 

Tapahtumatuottajatehtäviin kuuluvat muun muassa TYYn tapahtumien (esimerkiksi TYYlikäs vappu, avajaisviikko, vuosijuhlat, ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet) käytännön järjestelyiden hoitaminen ja tapahtumien ohjelman, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan viestintäasiantuntijan ja hallituksen kanssa. Osa tehtävistä on FITech-verkostoyliopiston tekniikan opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestämistä.


Edellytämme sinulta

  • organisointi-, yhteistyö- ja stressinsietokykyä
  • aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • kokemusta tilaisuuksien järjestämisestä
  • hyviä sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja
  • erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa

 

Eduksi katsomme opiskelijatapahtumien tuntemuksen sekä kiinnostuksen TYYn yrityssuhteiden kehittämiseen.


Peruspalkka on arvioidun työajan tapauksessa 1511,66 euroa kuukaudessa + mahdolliset kokemus- ja tutkintolisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta.


Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee palauttaa 5.9.2018 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen tyy-paasihteeri@utu.fi. Sähköpostin otsikoksi on kirjoitettava ”tapahtumatuottajan haku”.

 
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään viikolla 37. Ylioppilaskunnan hallitus tekee valintapäätöksen kokouksessaan syyskuussa. Perehdyttäminen järjestetään työsuhteen alussa.

 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta noudattaa toiminnassaan sivulla www.tyy.fi/tietosuoja kuvattuja tietosuojakäytäntöjä. Ylioppilaskunnalle lähetetyt työhakemukset ovat julkisia lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) nojalla.

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta on Turun yliopiston yli 14 000 perustutkinto- ja jatko-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Ylioppilaskunta edistää jäsentensä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

 

Finnish Institute of Technology (FITech) on suomalainen tekniikan alan yliopistokonsortio. FITechin ensimmäinen tavoite on tekniikan alan korkeakoulutusta kehittämällä varmistaa, että yliopistokoulutettujen tekniikan osaajien kysyntä ja tarjonta saadaan vastaamaan toisiaan Lounais-Suomen kasvualoilla. Samalla kehitetään yliopistojen yhteistyömalleja, joita voidaan myöhemmin soveltaa myös muissa asiayhteyksissä. FITechin perustajatahot ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo akademi, Teknologiateollisuus ry sekä TEK ry.


Lisätiedot:
pääsihteeri Rauli Elenius, 1.9. alkaen Petra Peltonen, tyy-paasihteeri@utu.fi, 0400 551 931