Olet täällä

TYY hakee rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeelle Huussi ry:n kanssa

Uutinen | 22.3.2020
 
Unicefin mukaan puhtaan veden saatavuuden lisäksi sanitaation heikko taso on merkittävä tauteja ja köyhyyttä lisäävä tekijä. TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n yhteinen hanke sijoittuu toteutuessaan Sambiaan, jossa heikko sanitaatio altistaa ihmisiä monille sairauksille ja esimerkiksi vaikeuttaa erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. Kouluissa ei ole aina riittäviä saniteettitiloja, joten erityisesti kuukautisten alkaessa tytöt jättävät koulun helposti kesken. Käymäläseura Huussi ry on kuivakäymälöihin ja kestävään kehitykseen erikoistunut yhdistys, jolla on kokemusta onnistuneista kehitysyhteistyöhankkeista. Keskittymällä sanitaatioon hanke tukee terveyden edistämistä ja koulutusta paikallisissa yhteisöissä.
 
TYY ja Huussi ry hakevat yhdessä hankkeelle rahoitusta ulkoministeriöltä. Hankkeessa TYYn rooli on esimerkiksi viestiä hankkeen teemoista, tuottaa materiaaleja ja tukea hanketta varainkeruun kautta. Hankkeen toteutuessa opiskelijoille avautuu ainutlaatuisia tilaisuuksia osallistua ylioppilaskuntamme omaan kehitysyhteistyöhankkeeseen vapaaehtoisina tai vaikkapa opinnäytetyön tekemällä. TYYllä on pitkä perinne kehitysyhteistyön tukijana. TYY esimerkiksi lahjoittaa 0,7 % toimintabudjetistaan kehitysyhteistyöhön paremman maailman hyväksi.Kehitysyhteistyöllään ylioppilaskunta tukee omalta osaltaan globaalin epäoikeudenmukaisuuden vähentämistä sekä toteuttaa tehtäväänsä valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Rahoitushaun lopputulos ja hankkeen toteutuminen ratkeavat vasta loppuvuodesta.
 
Vuonna 1992 YK julisti 22. maaliskuuta maailman vesipäiväksi. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota erityisesti puhtaan juomaveden ja sanitaation merkitykseen köyhyyden, sairauksien ja erityisesti lasten kuolemien vähentämisessä. YK:n toimintaohjelman Agenda 2030 kuudes tavoite on varmistaa puhdas vesi ja sanitaatio kaikille maailman ihmisille. Tänään kaikista ihmisistä vain 39 % on pääsy hygieeniseen ja turvalliseen vessaan (UNDP, 2015). Hyvää maailman vesipäivää!