Olet täällä

TYY hakee paikalliskoordinaattoria kestävän kehityksen teemaviikolle

Hakukuulutus | 22.4.2022

Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY hakee paikalliskoordinaattoria ylioppilaskunnan kestävän kehityksen viikon järjestämiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liiton ja kahdeksan ylioppilaskunnan (HYY, ISYY, JYY, LYY, LTKY,
TaiYO, TYY ja ÅAS) yhteisen Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! -hankkeen avulla herätellään opiskelijoita ajattelemaan heidän kulutustottumusten vaikutuksia globaalisti. Hanke on saanut ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea. Osana hanketta toteutetaan yhteisiä tapahtumia kaikissa ylioppilaskunnissa. Lisäksi TYY, HYY ja JYY koordinoivat kestävän kehityksen viikkoja.

Turun yliopiston ylioppilaskunnassa ajankohta on syys-marraskuussa.

Paikalliskoordinaattorina vastaat kehitysyhteistyöviikon järjestämisestä Turun yliopiston ylioppilaskunnassa. Koordinoit kestävän kehityksen viikon järjestämiseen osallistuvien vapaaehtoisten toimintaa ja toimit linkkinä TYYn toimiston ja vapaaehtoisten välillä. Tavoitteena on järjestää yhteensä viisi tapahtumaa yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Tukena työssä toimivat TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija ja hallituksen jäsenet. TYY on järjestänyt kestävän kehityksen viikkoja useana vuonna yhdessä ympäristö- ja kehitysyhteistyösiiven kanssa. Koordinaattorin tehtävänä on tukea siipien ja vapaaehtoisten toimintaa ja kantaa vastuu viikon tapahtumien toteutumisesta. Tehtävääsi kuuluu käytännön järjestelyjä, kuten suunnittelukokousten koolle kutsumista ja kokousten johtamista. Paikalliskoordinaattori osallistuu paikalliskoordinaattoreiden yhteisiin kokouksiin Helsingissä tai etäyhteyksin. Viikon toteuttamisen lisäksi tehtäviisi kuuluu olennaisesti kestävän kehityksen viikon toteutumisen raportointi sovitun aikataulun mukaisesti. Raportointiin ja muihin koordinaattoreiden tehtäviin annetaan ohjeistus koordinaattorien yhteisissä tapaamisissa.


Edellytämme hakijalta:

  • Kiinnostusta kestävään kehityksen ja vastuullisen kuluttamiseen
  • Hyviä projektinhallintataitoja
  • Osallistumista koordinaattoreiden yhteistapaamisiin.
  • Sitoutumista hankkeen loppuun asti


Eduksi katsotaan:

  • Kokemus tapahtumatuottamisesta
  • Kokemus ryhmän johtamisesta
  • Kokemus viestinnästä

Viikon järjestämisestä ja koordinoinnista maksetaan koordinaattorille kokonaisuudessaan noin 1000 euroa ja tuntimäärä sovitaan työsopimuksen yhteydessä, sijoittuen noin 80-90
tuntiin. Haku aukeaa perjantaina 22.4. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää osoitteeseen tyy-internationalspecialist@utu.fi maanantaina 9.5. klo 12:00 mennessä.

Haastattelut pidetään alustavasti 12.5. TYYn toimistolla. Haastatteluun valittuihin ollaan yhteydessä hakuajan päätyttyä. TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme
hakijoiksi mahdollisimman runsasta joukkoa eritaustaisia ihmisiä.


Lisätietoja:
TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen
tyy-internationalspecialist@utu.fi
+358447961063