Olet täällä

TYY hakee päätoimittajaa vuoden 2015 kehitysyhteistyöliitteelle

Jaa +

Hakukuulutus | 2.4.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolailla säädetty itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäsenistöön kuuluu yli 14 000 Turun yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä edistäen jäsenistönsä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Tervetuloa yhteisöön jossa räväkkyys on normaalitila!

TYY hakee päätoimittajaa vuoden 2015 Kehitysyhteistyöliitteelle.

Kehitysyhteistyöliite on osa TYYn koordinoimaa Viestintä- ja globaalikasvatushanketta, johon on saatu tuki vuodelle 2015. TYY on julkaissut Kehitysyhteistyöliitteen jo useana vuotena. Kehitysyhteistyöliite ilmestyy Turun ylioppilaslehden välissä syksyn Kehitysyhteistyöviikolla sekä sähköisenä näköisversiona. Noin 16-sivuisen liitteen tarkoituksena on tiedottaa Turun yliopiston opiskelijoille kehitysmaista, kehitysyhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista.

Päätoimittaja kokoaa ympärilleen noin 3 - 5 opiskelijasta koostuvan ryhmän, jonka avulla Kehitysyhteistyöliite toteutetaan. Työn suunnitteluvaihe ajoittuu keväälle, kirjoittaminen kesälle ja paino alkusyksyyn. Kehitysyhteistyöliite on tarkoitus julkaista Turun ylioppilaslehden välissä syksyllä järjestettävän Kehitysyhteistyöviikon aikana. Lisäksi päätoimittaja kirjoittaa liitteen työstämisestä raportin.

Tehtäviin kuuluu:

 • toimituskunnan kokoaminen
 • lehden teeman ja juttujen ideointi yhdessä toimituskunnan kanssa
 • lehden sisällön koordinointi
 • tekstin editointi
 • taloudesta vastaaminen
 • liitteen työstämisen raportointi
 • lehden taittaminen tai taittajan rekrytoiminen

Hakijalta edellytetään:

 • korkeakouluopintoja
 • kokemusta projektityöskentelystä
 • valmiutta työskennellä itsenäisesti
 • kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin
 • erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa

Eduksi katsotaan:

 • aikaisempi kokemus lehden toimittamisesta

Päätoimittajana toimiminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia kehitysyhteistyöstä ja lehden toimittamisesta käytännössä.

Päätoimittajan työsuhde on määräaikainen 31.12.2015 asti. Tehtävästä maksetaan palkkio 700 €. Työ alkaa toukokuussa 2015 tai sopimuksen mukaan.

Haku aukeaa torstaina 2.4. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää osoitteeseen tyy-jarjestosihteeri@utu.fi viimeistään 1.5.2015. Hakemukset käsitellään anonyymisti. Koordinaattori valitaan TYYn hallituksen kokouksessa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsasta joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Kansainvälisten asioiden asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Satu Nurmi
tyy-internationalspecialist@utu.fi, puh. +358 44 796 1063