Olet täällä

TYY hakee opiskelijaedustajia yliopiston hallitukseen

Jaa +

Hakukuulutus | 21.9.2015

Turun yliopiston hallitukseen haetaan kahta opiskelijajäsentä 1.1.2016 alkavaksi ja 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi.

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää kausikohtaisesti yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Hallituksen toimikaudella 1.1.2014 – 31.12.2017 hallitukseen kuuluu kaksi opiskelijajäsentä ja heidän osaltaan toimikausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen.

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, valita rehtori, vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. (Yliopistolaki 14§ ja Turun yliopiston johtosääntö 11§)

Opiskelijajäsenten valitsemisessa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan kokemukseen korkeakouluhallinnosta, motivoituneisuuteen ja tehtävään sitoutuneisuuteen sekä oma-aloitteisuuteen ja esiintymistaitoon sekä yliopiston talouden tuntemukseen. Huomiota kiinnitetään myös opiskelijaedustajien tasaiseen sukupuolijakaumaan toimielimessä. Opiskelijajäseniltä edellytetään säännöllistä raportointia ylioppilaskunnalle.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 21.9.2015 ja vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan Turun yliopiston ylioppilaskuntaan sähköpostitse tyy-kanslia@utu.fi (otsikkoon merkintä ”Hakemus: Yliopiston hallitus”) sunnuntaihin 18.10.2015 klo 23.59 mennessä. Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston valintatoimikunta kokoontuu käsittelemään hakemuksia viikon 43 aikana ja hakemusten perusteella kutsutaan parhaat hakijat haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 44. Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen edustajistolle, joka valitsee yliopiston hallituksen uudet opiskelijajäsenet kokouksessaan 25.11.2015.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.
 

Tutustu myös:
► TYYn ohjessääntö opiskelijaedustajien valinnasta


Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064