Olet täällä

TYY hakee opiskelijaedustajia yliopistokollegioon

Jaa +

Hakukuulutus | 21.9.2015

Turun yliopiston yliopistokollegioon haetaan 10 opiskelijajäsentä ja 10 varajäsentä 1.1.2016 alkavaksi ja 31.12.2017 päättyväksi kaudeksi.

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.

Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat; vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.


Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 21.9.2015. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaina 18.10.2015 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua edustajiston valintatoimikunta valmistelee valittavista esityksen edustajistolle. Uusien kollegion opiskelijajäsenten valinta tehdään 25.11.2015 pidettävässä TYYn edustajiston kokouksessa.

► Hae yliopistokollegioon

 

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.


Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.


TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.


TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Tutustu myös:
► TYYn ohjessääntö opiskelijaedustajien valinnasta

 

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796
1064