Olet täällä

TYY hakee opiskelijaedustajia johtokuntiin

Jaa +

Hakukuulutus | 21.9.2015

Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin haetaan opiskelijajäseniä ja varajäseniä 1.1.2016 alkavalle ja 31.12.2017 päättyvälle kaudelle.

Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin.

 

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.
 

Opiskelijajäsenten hakua on jatkettu 1.11.2015 klo 23.59 asti seuraavien tiedekuntien osalta:

  • Humanistisen tiedekunnan johtokunta

  • Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta

  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta

Muiden tiedekuntien osalta haku päättyi 18.10.2015.

 

Ehdokkaaksi asettuminen johtokunnan jäseneksi tapahtuu täyttämällä TYYn wwwsivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 1.11.2015 klo 23.59 mennessä. Jos hakijoita on enemmän kuin johtokunnan paikkoja, edustajiston valintatoimikunta valmistelee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien, kauppakorkeakoulun tai laitosten opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä. Valintatoimikunnan valmistelun ja lausuntokierroksen jälkeen opiskelijaedustajien valinnan tekee TYYn hallitus marraskuussa.

► Hae kyseisiin johtokuntiin

 

Johtokuntien opiskelijajäsenten valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: Aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, tiedekunta- ja ainejärjestöjen lausunto tehtävien täyttämisestä, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.
 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.
 

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.
 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.
 

Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin valittavien opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):

Humanistinen tiedekunta (6+6)
Kasvatustieteiden tiedekunta (5+5)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (6+6)
 

 

Tutustu myös:
► TYYn ohjessääntö opiskelijaedustajien valinnasta


Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander,
tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064