Olet täällä

TYY hakee opiskelijaedustajaa yliopiston eettiseen toimikuntaan

Jaa +

Hakukuulutus | 21.9.2015

Turun yliopiston eettistä toimikuntaa täydennetään yhdellä opiskelijajäsenellä 30.9.2016 päättyvälle kaudelle.

Turun yliopiston eettinen toimikunta edistää ja valvoo tutkimuseettistä toimintaa yliopistolla ja tekee ennakkoarviointeja tutkimusten eettisyydestä. Toimikunnassa toimii yksi opiskelijajäsen.

Turun yliopiston eettisen toimikunnan tehtävänä on

  • aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistoissa
  • edistää ja valvoa erityisesti tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista yliopistoissa sekä opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä
  • toimia asiantuntijaelimenä yliopistoissa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa
  • arvioida ihmisiin kohdistuvien ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
  • seurata alan (ei-lääketieteellisen tutkimuksen) kansainvälistä kehitystä
  • seurata alan kansallisen ohjeistuksen laadintaa ja valmistautua kansallisen ohjeistuksen käyttöönottoon Turun yliopistossa

Eettisen toimikunnan nykyinen toimikausi on 1.10.2013–30.9.2016. Nykyinen opiskelijajäsen jää tehtävästä syyslukukauden jälkeen. Valittavan opiskelijajäsenen toimikausi tulee olemaan 1.1.2016–30.9.2016.

Opiskelijajäsenen haku alkaa maanantaina 21.9.2015. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 18.10.2015 klo 23.59 mennessä. Ylioppilaskunnan hallitus tekee valinnan marraskuussa.

Opiskelijajäsenen valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: Aiempi edunvalvontakokemus TYYn järjestöistä ja yliopiston hallinnossa, kiinnostus tutkimuseettiseen toimintaan.

► Hae yliopiston eettiseen toimikuntaan

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. 

 

Tutustu myös:
► TYYn ohjessääntö opiskelijaedustajien valinnasta

 

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-koposihteeri@utu.fi, p. +358 44 796 1064