Olet täällä

TYY hakee koordinaattoria kehitysyhteistyön teemaviikolle

Uutinen | 12.2.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolailla säädetty itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäsenistöön kuuluu yli 14 000 Turun yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä edistäen jäsenistönsä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Tervetuloa yhteisöön jossa räväkkyys on normaalitila!

TYY hakee koordinaattoria kehitysyhteistyön teemaviikolle

Kehitysyhteistyön teemaviikko on osa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimaa Viestintä- ja globaalikasvatushanketta, jota on haettu toteutettavaksi vuosina 2015 ja 2016. TYY on järjestänyt kehitysyhteistyön teemaviikkoa jo useamman vuoden ajan. Teemaviikko toteutetaan, mikäli hankkeeseen saadaan ulkoasiainministeriön hanketuki. Tieto hanketuesta saadaan maalis-huhtikuussa 2015. Työsuhde solmitaan vain, jos hanketuki saadaan.

Eri paikkakuntien ylioppilaskuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä koordinoi teemaviikon suunnittelua ja toteutusta valtakunnallisesti ja se kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Koordinaattori on TYYn kehitysyhteistyösiiven kanssa vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä. Koordinaattori kokoaa ympärilleen opiskelijoista koostuvan vapaaehtoisryhmän, jonka avulla teemaviikko toteutetaan. Työn suunnitteluvaihe ajoittuu keväälle. Eniten työtä on syksyllä järjestettävän teemaviikon aikana ja sen jälkeisen raportoinnin yhteydessä noin kuukauden tapahtuman jälkeen.

Tehtäviin kuuluu:

 • paikallisen viikon suunnitteleminen ja järjestäminen
 • ohjausryhmään osallistuminen
 • paikallistason materiaalin tuottaminen
 • projektista raportointi
 • säännöllinen yhteydenpito ja hankkeesta tiedottaminen
 • vapaaehtoisryhmän kokousten vetäminen

Hakijalta edellytetään:

 • korkeakouluopintoja
 • kokemusta projektityöskentelystä
 • kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin
 • sitoutumista hankkeeseen vähintään vuoden ajaksi

Eduksi katsotaan:

 • valmius sitoutua hankkeeseen kahdeksi vuodeksi
 • aikaisempi kokemus tapahtumatuottamisesta, kehitysyhteistyöstä ja ryhmän johtamisesta

Koordinaattorina toimiminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia kehitysyhteistyöstä käytännössä. Apuna työskentelyssään koordinaattorilla on kehitysyhteistyösiipi, teemaviikon vapaaehtoisryhmä sekä valtakunnallinen ohjausryhmä.

Hankekoordinaattorin työsuhde on määräaikainen 31.12.2016 asti tai sopimuksen mukaan. Tehtävästä maksetaan palkkio 1 600 € (alustavan tiedon mukaan, sisältäen lomakorvauksen) /vuosi. Työ alkaa maaliskuussa 2015 tai sopimuksen mukaan. Työhön ei palkata, mikäli hankkeeseen ei saada ulkoasiainministeriön myöntämää Viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Haku aukeaa torstaina 12.2. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää osoitteeseen tyy-jarjestosihteeri@utu.fi torstaihin 26.2. klo 12 mennessä. Hakemukset käsitellään anonyymisti. Haastattelut järjestetään 2. ja 3.3.2015. Koordinaattori valitaan TYYn hallituksen kokouksessa 12.3.2015.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsasta joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja:

TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi

tyy-kvsihteeri@utu.fi

+358447961063

Lue lisää:

Kehitysyhteistyö TYYssä