Olet täällä

TYY hakee jäseniä avustustoimikuntaan

Uutinen | 14.12.2017

TYY jakaa vuosittain hakemuksesta toiminta-avustuksia järjestöilleen. Avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten tarkat pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen jäsen.

Avustustoimikunta kokoontuu vuodessa noin kymmenen kertaa käsittelemään keväällä jaettavia toiminta-avustuksia.

Avustustoimikuntaan haetaan 6–10 jäsentä vuodelle 2018. Toimikuntaan valittavilta edellytetään kokemusta toiminnasta TYYn järjestöissä. Ylioppilaskuntatoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Haku avustustoimikuntaan tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake TYYn www-sivuilla (www.tyy.fi/avustustoimikunta) 12.1.2018 klo 23.59 mennessä.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee avustustoimikunnan jäsenet tammikuun kokouksessaan valintatoimikunnan esityksestä.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Rauli Elenius, tyy-paasihteeri@utu.fi