Olet täällä

TYY hakee ehdokasta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskunnan jäseneksi

Jaa +

Hakukuulutus | 24.9.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan haetaan jäsentä 1.1.2016 alkavaksi ja 31.12.2017 päättyväksi kaudeksi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluita yliopisto ja korkeakouluopiskelijoille. Säätiö toimii aktiivisesti myös opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. YTHS:n korkeimpia toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. 

YTHS:lle valitaan joulukuussa uusi valtuuskunta vuosiksi 2016 - 2017. Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16 ylioppilaskuntien esityksistä. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen tehnyt ylioppilaskunta saa vähintään yhden edustajan valtuuskuntaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

TYYn hallitus avaa haun toisen SYL:lle ehdotettavan jäsenen nimeämiseksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan.  Haku alkaa torstaina 24.9.2015. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaina 18.10.2015 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua edustajiston valintatoimikunta valmistelee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus tekee tämän perusteella päätöksen SYL:ille esitettävistä jäsenistä YTHS:n valtuuskuntaan. 

►Hae valtuuskuntaan

Aiempi kokemus YTHS:stä, opiskelijaterveydenhuollosta, hallinnossa toimimisesta ja hakemuksesta ilmenevä motivaatio tehtävän menestykselliseen hoitamiseen katsotaan eduksi.  TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja:  Sosiaalipoliittinen asiantuntija  Minttu Naarminen, puh. 044 796 1078, tyy-soposihteeri@utu.fi