Olet täällä

TYY hakee edustajistovaalikoordinaattoria

Jaa +

Uutinen | 29.1.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) hakee EDUSTAJISTOVAALIKOORDINAATTORIA sopimuksen mukaan keväällä alkavaan määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Työaika ja palkka

Työaika on keskimäärin 3 tuntia viikossa huhti- ja toukokuussa sekä 15 tuntia viikossa syys- ja lokakuussa sekä marraskuun kahtena ensimmäisenä viikkona, yhteensä arviolta 150 tuntia. Marraskuun edustajistovaalien jälkeen koordinaattori tekee arvioivan loppuraportin projektista. Työstä maksetaan palkkaa 11,78 euroa tunnilta.

Toimenkuva

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn opiskelijamaailmasta, haastavia ja monipuolisia työtehtäviä sekä hyvät mahdollisuudet oman osaamisesi kehittämiseen.

Edustajistovaalikoordinaattorin toimenkuvaan kuuluvat

  • marraskuun alussa järjestettävien TYYn edustajistovaalien käytännön toteutukseen liittyvät tehtävät (mm. sähköisen äänestyksen järjestelyt ja yhteydenpito yliopiston tietohallinnon kanssa)
  • TYYn keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen
  • edustajistovaalien viestinnästä ja näkyvyydestä huolehtiminen
  • yhteydenpito muihin edustajistovaalityöntekijöihin ja heidän työnsä ohjaaminen
  • muut mahdolliset TYYn pääsihteerin kanssa sovittavat tehtävät.

Henkilön sopivuuden ja halukkuuden perusteella työtehtäviin voi kuulua avustavia tehtäviä TYYn eduskuntavaalikampanjan käytännön järjestelyissä.

Edellytämme sinulta ylioppilaskunnan tuntemusta, erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, yhteistyö- ja organisointikykyä sekä aloitteellisuutta.

Hakemukset

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee palauttaa 8.2.2015 klo 23.59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

tyy-paasihteeri@utu.fi
Laita viestin otsikoksi ”TYYn edustajistovaalikoordinaattori”.

Haastattelut ja valinta

Osa hakeneista voidaan kutsua haastatteluun, joka järjestetään 10. tai 11.2. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee edustajistovaalikoordinaattorin 12.2.2015 pidettävässä kokouksessaan. Perehdyttäminen tehtävään järjestetään sopimuksen mukaan.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Rauli Elenius
p. 0400 551 931
tyy-paasihteeri@utu.fi

 
Turun yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolailla säädetty itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäsenistöön kuuluu yli 14.000 Turun yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä edistäen jäsenistönsä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.