Olet täällä

TYY, ÅAS, TUO ja Novium hakevat Campussitsien tapahtumatuottajaa

Jaa +

Hakukuulutus | 28.5.2015

Turkulaiset ylioppilas- ja opiskelijakunnat hakevat tapahtumatuottajaa syksyksi 2015 valmistelemaan ja toteuttamaan Campussitsejä kaikille Turun korkeakoulujen opiskelijoille. Sitsit järjestetään tänä vuonna perjantaina 25.9.

Campussitsit järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014, ja tarkoituksena on jälleen tehdä opiskelijakulttuurista näkyvä osa Turun kaupunkikuvaa järjestämällä suuret ulkoilmasitsit keskeisellä paikalla kaupungissa. Tapahtumaa rahoittaa Turun kaupungin, korkeakoulujen ja ylioppilas- ja opiskelijakuntien toimijoista koostuva yhteistyöverkosto RSGT ja järjestelyissä tapahtumatuottajaa avustavat kuntien kulttuurivastaavat.

Tapahtumatuottajan tehtävänä on vastata sitsien käytännön järjestelyistä, lupa-asioista ja tarvittavista tilauksista, sekä koordinoida toteutusta tapahtumapäivänä. Tapahtuman jälkeen toimitetaan loppuraportti.

Työssä vaaditaan vahvaa organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta. Kokemus tapahtumien järjestämisestä sekä hyvät taidot suomen ja ruotsin kielessä katsotaan eduksi. Tuottajan tulee olla joustavasti käytettävissä syyskuussa ja tavoitettavissa myös kesäkuukausina.

Tehtävästä maksetaan 500 euron suuruinen palkkio, joka sisältää lomakorvauksen. Työsuhde alkaa heti kun valinta on tehty ja päättyy, kun loppuraportti tapahtumasta on toimitettu. Pääosa työstä tapahtuu syyskuun alussa. Virallisesti tuottaja on työsuhteessa Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) ja hänen esimiehenään toimii TYYn pääsihteeri. Avuksi työhönsä tuottaja saa viime vuoden materiaalit, ja työtä tehdään kaikkien yhteistyötahojen edustajien kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen tyy-kulttuuri@utu.fi  7.6. klo 23.59. mennessä. Valinnan tekee TYYn hallitus kokouksessaan viikolla 24. Hakijat haastatellaan tarvittaessa viikon alussa.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä kaikista Turun korkeakouluista.

 

Lisätietoja:

Riina Lumme
Opiskelijakulttuurivastaava, TYY
tyy-kulttuuri@utu.fi
044-7961061

Richard Backman
Kulturansvarig, ÅAS
richi-karen@abo.fi
040-8699330

 

TYY, ÅAS, TUO och Novium söker en evenemangskoordinator för Campussitsen 2015

Student- och studerandekårerna i Åbo söker en evenemangskoordinator för hösten 2015 för att förbereda och förverkliga en Campussits för studerandena i Åbo. Sitsen ordnas detta år den 25 september.

Campussitsen ordnades för första gången ifjol och i år är det meningen att sitsen skall vara utomhus på ett centralt ställe i Åbo för få fram att Åbo är en studiestad med studeranden i stadsbilden. Evenemanget finansieras av samarbetsorganet RSGT som består av Åbo stad och Åbos student- och studerandekårer. Evenemangskoordinatorn får hjälp av kårernas kulturansvariga.

Evenemangskoordinatorns uppgift är att ansvara för ordnandet av sitsen, ansöka om nödvändiga lov, och organisera förverkligandet på evenemangsdagen. Efter evenemanget skall en slutrapport göras till TYY. Vi söker en initiativrik och samarbetskunnig person som vill förverkliga en minnesvärd fest för alla studerande och har en stark organisationsförmåga. Erfarenhet inom området samt språkkunskaper i finska och svenska är ett stort plus. Personen skall vara flexibelt till hands i september och vid behov även under sommarmånaderna.

Arvodet för projektet är 500 € och arbetet börjar direkt efter att valet gjorts och sträcker sig till september. Projektkoordinatorn är anställd av TYY och koordinatorns förman är TYYs generalsekreterare. Som hjälp för uppdraget får koordinatorn förra årets handlingar.

En fritt forumerad ansökan kan skickas till tyy-kulttuuri@utu.fi . Ansökningstiden börjar 28.5 och slutar 7.6 kl 23:59. Valet görs på TYYs styrelsemöte 11.6. Eventuella intervjuer organiseras i början av veckan.

Vi uppskattar sökanden som i sitt arbete är öppna för nya ideer och behandlar alla jämlikt, och hoppas på att få in många sökanden med olika bakgrunder från alla Åbos högskolor.

 

Tilläggsinformation:

Riina Lumme
Opiskelijakulttuurivastaava, TYY
tyy-kulttuuri@utu.fi
044-7961061

Richard Backman
Kulturansvarig, ÅAS
richi-karen@abo.fi
040-8699330