Olet täällä

​Tutustu opiskelumahdollisuuksiin kesällä – maksuttomia opintoja myös avoimessa yliopistossa

Jaa +

Uutinen | 4.4.2017

Kesällä voi suorittaa tenttejä, tehdä muita itsenäisiä suorituksia kuten esseitä, saada ohjausta opinnäytetyön tekemiseen sekä suorittaa esimerkiksi kenttäkursseja ja pakollisia työharjoitteluja.

Kesän 2017 opintotarjonta kootaan Turun yliopiston intranetiin ja siihen pääset tutustumaan oheisesta linkistä:

Kesän 2017 opintotarjonta

Osa opintojaksoista on tarkoitettu vain tiedekunnan omille opiskelijoille, osaan on myös sivuaineopiskelijoilla mahdollisuus osallistua. Opinnäytetyön kesäajan ohjauksesta kannattaa sopia aina henkilökohtaisesti oman ohjaajan/ohjaajien kanssa.

Kesällä 2017 suoritettavien sähköisten tenttien listauksen löydät tenttiksestä

Maksuttomia kesäopintoja avoimessa yliopistossa

 Ilmoittautuminen yliopiston itse järjestämiin kesäopintoihin alkoi 3.4.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kesäopintojen opetusohjelmat julkaistaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa

Tarjontaan saattaa tulla vielä lisäyksiä. Yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksutta yliopiston itse järjestämiin opintoihin opiskelijakiintiöiden puitteissa

Myös Turun kesäyliopiston opintoihin voi jo ilmoittautua. Turun kesäyliopiston järjestämässä opetuksessa maksuttomuus koskee vain avoimen yliopiston maksun osuutta ja kesäyliopisto laskuttaa opiskelijoilta oman maksunsa. Katso tarkemmat ohjeet TY:n tutkinto-opiskelijoille.

Projektiässät-valmennus

Turun yliopisto on vastuullisena järjestäjänä turkulaisten korkeakoulujen ja Turun kaupungin yhteisessä Projektiässät-valmennuksessa, joka tarjoaa mahdollisuuden kerryttää projektinhallintaosaamista oikean asiakasprojektin kautta. Asiakasprojekti suoritetaan 3–5 hengen monialaisissa ja osin myös kansainvälisissä ryhmissä. Valmennuksen ja siihen liittyvän projektityön suorittaminen ei edellytä kokopäiväistä osallistumista, vaan se sopii hyvin muiden opintojen tai kesätöiden oheen. Suorituksesta on mahdollista saada 5 opintopistettä. Projektiässät toteutetaan 15.5. ja 18.8. välisenä aikana; hakuaika on käynnissä 29.3.-19.4. Lue lisää valmennuksesta ja tutustu aiempien kausien projekteihin Projektiässien nettisivuilla.

Turku Summer School -koulutukset

Turun yliopisto järjestää yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa Turku Summer School -koulutuksia, joiden ensisijaisena kohderyhmänä on kansainväliset opiskelijat, mutta joita myös kotimaiset tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa. Opintopisteistä tulee sopia oman oppiaineen kanssa etukäteen.

Kesän 2017 tarjonta on julkaistu Turku Summer School -sivustolla