Olet täällä

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tervehdys yliopiston avajaisissa

Jaa +

Uutinen | 6.9.2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tervehdys yliopiston avajaisissa 5.9.2016
Hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme

Arvoisa Rehtori, hyvät kutsuvieraat, rakas yliopistoyhteisö.

Kuluva vuosi on ollut karua katsottavaa koko korkeakoulukentälle. Korkeakoulutukseen tehtyjä leikkauksia on alettu toteuttaa irtisanomisilla, rakennemuutoksilla sekä oppiaineiden ja jopa kokonaisten yksiköiden lakkautuksilla. Viimeisimmässä budjettiriihessä päätettiin, että korkeakoulut eivät saa edes kiistellystä kilpailukykysopimuksesta koituvaa taloudellista hyötyä itselleen. Tuntuu, että korkeimman sivistyksen arvostus näkyy enää kauniissa sanoissa ja kertaluontoisissa hankerahoituksissa.

Tämän kaiken keskellä on kuitenkin ollut ilo ja kunnia voida todeta, että meillä Turun yliopistossa tilanne on verrattain hyvä. Henkilökunnan vähentämiseen leikkausten vuoksi ei lähdetty, tiloista säästäminen on aloitettu jo hyvissä ajoin etukäteen, ja rakenteellisissa muutoksissakin pääpaino on hallinnon kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Turun yliopisto on myös pitänyt rohkeasti kiinni profiilistaan monialaisena tiedeyliopistona.

Muutosten ja paineen keskellä tarvitaan myös entistä enemmän rohkeutta pitää kiinni periaatteista. Yliopiston vuosille 2016-2020 hyväksytty strategia mainitsee keskeisimpien arvojen joukossa avoimuuden ja yhteisöllisyyden, ja tavoitteena hyvinvoivan yhteisön. Näiden arvojen toteuttamisesta hyvänä esimerkkinä toimii se tapa, jolla itse strategiaa, samoin kuin hallinnon ja opintohallinnon uudistuksia, valmisteltiin. Prosessin eri vaiheissa kuultiin sidosryhmiä ja sen etenemisestä tiedotettiin asianomaisia tahoja säännöllisesti. Ylioppilaskunnan puolesta voinkin esittää kiitoksemme ja arvostuksemme tästä työstä.

Valitettavasti tältä keväältä löytyy myös esimerkki siitä, miten yliopistoyhteisöä koskettavia muutoksia ei pitäisi hoitaa. OKM:n ja yliopistojen välisten tulossopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin, että Turun yliopisto luopuu koulutusvastuusta slaavilaisissa kielissä. Asia tuli yliopistoyhteisön tietoon ilman ennakkovaroitusta yliopiston hallituksen kesäkuun kokouksen esityslistalla, mutta se vedettiin pois käsittelystä laajemman kuulemisen ajaksi. Päätös lakkauttamisesta tehtiin elokuun kokouksessa.

Tämä ei ole myöskään se tapa, miten laajemmassa mittakaavassa yliopistojen rakenteellista kehittämistä tulisi ohjata. Vaihtoehtona oli syvempää ja suunnitelmallista yhteistyötä yliopistojen välillä, mutta yliopistot ohjattiin sen sijaan yksittäisiin lakkauttamispäätöksiin. Olisi hyvä muistaa, että tällaisiin pitkälle vaikuttaviin päätöksiin ei päde sama logiikka kuin opinnäytetöiden valmistumiseen: Tehty päätös ei ole aina parempi kuin hyvin tehty päätös.

Koulutusvastuusta luopumisen jälkeen kuvaan astuu myös toinen strategisista tavoitteista; tavoite olla vastuullinen kouluttaja. On muistettava, että poistuvan oppiaineen opiskelijoilla on oikeus laadukkaaseen ja innostavaan opetukseen tutkintonsa loppuun saakka kuten tähänkin asti. Sama pätee myös muihin mahdollisiin alas ajettaviin koulutusohjelmiin sekä tilanteisiin, joissa tutkinnon rakenne muuttuu merkittävästi kesken opiskeluajan. Opintojen joustavuus ja esteiden purku nousevat entistäkin tärkeämpään asemaan ensi vuodesta alkaen, kun opintotukeen kohdistetut leikkaukset astuvat voimaan. Tässä vaaditaan tarkkuutta ja kommunikointia sekä opiskelijoilta että opetushenkilökunnalta.

Muuttuvat olosuhteet ja kasvava paine nopeaan valmistumiseen korostavat opiskelukyvyn ylläpitämisen merkitystä. Hyvinvoiva ja yksilöä kannatteleva yhteisö rakentuu paitsi toimivasta keskustelukulttuurista ja päätöksenteosta, myös kannustavasta ilmapiiristä. Oppiminen ei ole kertaluontoinen yksilösuoritus, vaan tapahtuu yhdessä ja jatkuu läpi elämän. Siksi oppimisen tulisi olla ilo, ei ulkoinen pakko. Muistetaan siis itse kukin kiireen keskellä pitää huolta sekä omasta että muiden jaksamisesta ja kohdataan toisemme ihmisinä – ei asiakkaina tai palvelun tarjoajina.

Yliopisto haluaa olla jatkossakin vaikuttava ja kansainvälinen tieteen ja tutkimuksen tekijä. Jotta voimme jatkossakin tehdä vaikuttavaa tutkimusta ja tarjota laadukasta koulutusta, meidän täytyy uskoa siihen itse. Uskoa, että valitsemamme linja kantaa ja uskaltaa panostaa laadun kehittämiseen entisestään. Muistaa, että pelkkä hintalappu tai numero ei vielä kerro laadusta. Uskaltaa määritellä itse, mitä innovaatiot ja digitaalinen tulevaisuus merkitsevät meille. Uskoa, että yhteistyöllä pääsemme pidemmälle kuin yksin.

Vaikka kukaan muu ei arvostaisi sivistystä ja luottaisi koulutuksen ja tutkimuksen kantavaan voimaan, luotetaan ainakin me itse.

Rakas yliopistoyhteisö, toivon meille kaikille rohkeutta katsoa eteenpäin ja uskoa omaan itseemme ja toisiimme. Oikein mukavaa lukuvuoden alkua!