Olet täällä

Turun yliopiston ylioppilaskunnan siipiin haetaan jäseniä vuodeksi 2017

Jaa +

Hakukuulutus | 17.11.2016

Tervetuloa mukaan tekemään TYYtä!

Turun yliopiston ylioppilaskunnan siipiin haetaan jäseniä vuodeksi 2017

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin, siipiin. TYYn siivet ovat neljän eri teeman ympärillä toimivia ryhmiä, jotka ovat mukana ideoimassa ja tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa.

TYYssä on neljä siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, ympäristö- ja saavutettavuussiipi.

Kansainvälisyyssiipi edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksella. Siiven tärkein tehtävä on järjestää tapahtumia, joissa tuodaan yhteen kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita.

Kehitysyhteistyösiivessä työskennellään ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeen, tukikohteiden ja muun kehitysyhteistyötoiminnan parissa. Siiven jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin, erilaisiin koulutuksiin ja globaalikasvatushankkeen yhteydessä järjestettäviin lukiovierailuihin.

Ympäristösiipi edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja opiskelijoiden keskuudessa. Siipi pitää järjestötoimijoille ympäristökoulutuksen, tiedottaa ympäristöasioista ja järjestää tapahtumia. Siiven tehtävänä on toteuttaa TYYn ympäristöohjelmaa ja suunnitella sen täytäntöönpano kaikilla toimijatasoilla.

Saavutettavuussiipi edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimista yliopistolla. Siipi järjestää tapahtumia ja koulutuksia, herättää keskustelua, ja tiedottaa ajankohtaisista saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista.

Jokaiseen siipeen valitaan 5-9 jäsentä ja puheenjohtaja. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä toimimiseen. Erityinen kiinnostus siiven aihealueeseen tai aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Erityisesti aiempi kokemus TYYn siivistä katsotaan eduksi.

Haku aukeaa 17.11. ja päättyy torstaina 1.12. klo 23.59. Hakemukset siipiin toimitetaan TYYn nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Hakemukset käsitellään anonyymisti. TYYn hallitus valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan 8.12.. Uusille ja vanhoille siipeläisille järjestetään torstaina 15.12. yhteinen tutustumis- ja perehdytysilta, johon siipiin valituiksi tulleiden toivotaan osallistuvan.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla

Hakulomake

Lisätietoja hakuprosessista:

Katariina Kulha, TYYn hallituksen jäsen (sosiaalipolitiikka, kunnallispolitiikka, kehitysyhteistyö)

+358 44 796 1057, tyy-sopo@utu.fi