Olet täällä

Turun yliopiston ylioppilaskunnan saavutettavuustyöryhmään haetaan jäseniä vuodeksi 2016

Jaa +

Hakukuulutus | 6.11.2015

Saavutettavuustyöryhmä koostuu opiskelijoista, jotka edistävät saavutettavuuden toteutumista Turun yliopistolla. Työryhmän tavoite on, että yliopistosta kehittyy saavutettava korkeakoulu, joka toiminnassaan ja oppimisympäristöissään ottaa suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden monenlaisuuden.

Työryhmän keskeisiä toimintatapoja ovat keskustelun herättäminen, päätöksentekoon vaikuttaminen ja ajankohtaisista saavutettavuusasioista tiedottaminen. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja sen toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Työryhmällä on vuosittain erilaisia painopisteitä toiminnassaan, jolloin opiskelun esteettömyyttä ja saavutettavuutta voidaan edistää jonkin tietyn ryhmän tai aihealueen näkökulmasta. Saavutettavuustyöryhmä osallistuu myös TYYssä tehtävään yhdenvertaisuustyöhön esimerkiksi järjestöjen kouluttamisen, tilasuunnittelun ja opetuksen kehittämisen kautta.

Työryhmään haetaan puheenjohtajaa ja 5-7 opiskelijajäsentä, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita toimimaan saavutettavuusasioiden parissa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus järjestötoiminnasta, soveltuvat opinnot tai kokemus saavutettavuus- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa toimimisesta.  Haku aukeaa 5.11.2015 ja päättyy 29.11.2015 klo 23:59.  Hakemukset käsitellään anonyymisti ja TYYn hallitus tekee päätöksen työryhmään valittavista henkilöistä kokouksessaan. 

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Hae saavutettavuustyöryhmän jäseneksi

Lisätietoja:
Minttu Naarminen
TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija
tyy-soposihteeri@utu.fi
+358 44 796 1078