Olet täällä

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Turun raitiotien yleissuunnitelmasta

Lausunto | 29.5.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kannattaa raitiotien rakentamista. Raitiotien rakentaminen ei kuitenkaan saa johtaa muun joukkoliikenteen kehittämisen laiminlyöntiin, eikä pyöräilyn tai kävelyn vaikeutumiseen keskusta-alueella. Vuorovälien on hyvä olla tiheät ja liikennöintiä on suotavaa tapahtua myös öisin. Matkalippujen hinnoissa tulee ottaa huomioon opiskelija-alennus.

Näemme raitiotien rakentamisen lisäävän Turun vetovoimaa potentiaalisten uusien opiskelijoiden keskuudessa. Tyylikkäästi toteutettu, omaleimainen raitiotieliikenne kohentaisi kaupunkikuvaa. Opiskelijoiden kulku yliopistolle helpottuisi Varissuon, Runosmäen ja Skanssin suunnalta, sekä muilta suunnitellun reitin varrella olevilta asuinalueilta. Yliopiston ja Kupittaan pysäkit sekä raitiovaunureitin kulku Hämeenkadun läpi nähdään erittäin tärkeinä. Pysäkkien läheisyydessä olisi hyvä panostaa polkupyörien säilytysjärjestelyihin, jotta vaihtaminen kulkumuodosta toiseen olisi mahdollisimman houkuttelevaa. Myös lainapyörien käyttöönottoa ja hyvää opastekyltitystä pysäkeiltä kampuksille suositellaan.

Raitiotien rakentaminen vastaisi tulevaisuuden lisääntyviin tarpeisiin Turun seudun sisäisessä matkustamisessa. Rohkea joukkoliikenteen kehittäminen tukee mielestämme Turun strategiassakin määriteltyä päämäärää olla Suomen paras opiskelijakaupunki. Raitiotie vähentäisi melua ja päästöjä keskustan alueella, mikä lisäisi kaupunkilaisten viihtyvyyttä. Raitiovaunuissa kuten muussakin joukkoliikenteessä voisi mielestämme olla käytössä ilmainen langaton internetyhteys, joka palvelisi niin työ- ja opiskelumatkalaisia kuin turistejakin.

On tärkeää, että raitiotiereitit suunnitellaan niiden laajentamismahdollisuuksia silmällä pitäen. On hyvä, että raitiovaunuilla olisi tulevaisuudessa mahdollista kulkea myös naapurikuntiin. Mikäli Turun sisäistä ja kuntien välistä reittien lisäämistä punnitaan vastakkain, on mielestämme tärkeämpää ensisijaisesti saada raitiotiereittejä lisää Turun sisäiseen liikenteeseen. Esimerkiksi Halisten ja ylioppilaskylän asuinalueiden kautta sekä sataman suunnalta Port Arthurin läpi kulkevat raitiovaunureitit olisivat toivottavia.

Kun verrataan raitiotietä ja superbussia, kallistumme ensimmäiseen. Vaikka raitiotie on kalliimpi rakentaa, näemme sen selkeänä pitkän ajan panostuksena joka on hyvä tehdä kerralla kunnolla.

Raitiovaunussa käyttömukavuus on tutkitusti parempi kuin tuplanivelisessä superbussissa, ja raitiovaunujen huoltokustannukset ja energiankulutus ovat pienemmät kuin superbussilla.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta ja toivomme lausuntopyyntöjä opiskelijoita koskevista asioista vastedeskin.

Turussa 28.5.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lisätietoja:

Janika Takatalo, tyy-vpj@utu.fi
hallituksen varapuheenjohtaja ja kunnallispoliittinen vastaava