Olet täällä

Turun yliopiston tutkintolautakuntaan haetaan varajäsentä 31.12.2022 päättyvälle kaudelle

Hakukuulutus | 15.9.2021

TYY hakee varajäsentä Turun yliopiston tutkintolautakuntaan 31.12.2022 päättyvälle kaudelle.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii finanssioikeuden professori Jaakko Ossa. Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin vain kaksi vuotta.

Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 15.9.2021. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn verkkosivuilta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaihin 11.10.2021 klo 23.59 mennessä. Hakuajan umpeuduttua koulutuspoliittinen asiantuntija laatii valittavista esityksen TYYn hallitukselle. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajan lokakuussa.

► Hae tutkintolautakuntaan

Tutkintolautakunnan opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: hakemuksesta ilmenevä motivaatio tehtävän menestykselliseen hoitamiseen, kiinnostus opiskelijoiden oikeusturvakysymyksiin, aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Koska lautakunta käyttää työssään julkista valtaa, eli tekee lainvoimaisia ratkaisuja yksittäisten opiskelijoiden asioissa ja koska Turun yliopiston hallintokieli on suomi, edellyttää yliopisto jäseniltä ja varajäseniltä erinomaista suomen kielen taitoa. 

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064