Olet täällä

Turun yliopiston sote-akatemian koulutusryhmään haetaan varajäsentä

Jaa +

Hakukuulutus | 11.2.2019

Turun yliopiston Sote-akatemian koulutusryhmään haetaan yhtä varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle kaudelle.

Turun yliopiston Sote-akatemia vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Se yhdistää kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien sekä kauppakorkeakoulun osaamisen ja asiantuntemuksen. Se on aktiivinen toimija monialaisissa korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kehittämisen verkostoissa. Sote-akatemian koulutusryhmä vastaa sen toimintaan liittyvän koulutuksen suunnittelusta.

Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 11.2.2019. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) torstaihin 21.2.2019 kello 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä koulutuspoliittinen asiantuntija tekee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus valitsee jäsenet johtokuntaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

► Hae Sote-akatemian koulutusryhmään

Opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Päätöksellä pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064