Olet täällä

Turun yliopiston opintojohtosääntö on uudistumassa - TYY näkee luonnoksessa paljon hyvää, mutta myös parannettavaa

Uutinen | 14.11.2017

Turun yliopisto on päivittämässä opintojohtosääntöään. Uusi opintojohtosääntö tulee voimaan 1.8.2018. Opintojohtosäännön tarkoitus on edistää  opintojen sujuvuutta ja taata opiskelijoiden oikeuksia antamalla selkeät hallinnolliset ohjeet erilaisiin opiskeluun liittyviin tilanteisiin. TYY on osallistunut johtosäännön päivitykseen kuluneen vuoden aikana, ja antoi tällä viikolla lausuntonsa uuden johtosäännön luonnoksesta.


Pidimme luonnoksessa hyvänä sitä, että se velvoittaisi yliopiston julkaisemaan opetussuunnitelmat ja -ohjelmat nykyistä aikaisimmin, esimerkiksi syksyn osalta jo kesäkuun puolivälissä. Tämä mahdollistaa opiskelijoille tulevien opintojensa suunnittelun entistä aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi mielestämme hyvää oli velvoite antaa laadullista palautetta oppimisesta vähintään kerran ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Pelkät numeroarvosanat eivät välttämättä kerro riittävästi opiskelijalle, varsinkaan vasta yliopisto-opintonsa aloittaneelle. Siksi numeerisen palautteen ohella annettava laadullinen palaute on tärkeää.

Ylioppilaskunta kritisoi luonnoksessa esitettyä tenttituloksen julkistamisajan pidentämistä sekä opintojen täydennysoikeuden rajaamista.

Tenttitulosten julkistamisajan pidentäminen on mielestämme ennemmin oireiden lievittämistä varsinaisen taudin hoitamisen sijaan. Kuten valmisteluryhmä itsekin toteaa, koituu julkistamisajan pidentämisestä ongelmia yksittäisille opiskelijoille opintotuen kanssa. Tarkemmin ottaen lisätään ongelmia, joita esiintyy jo nykyisilläkin julkistamisajoilla. Ongelmien lisääminen voitaisiin kuitenkin välttää opintosuoritusten arvioinnin paremmalla suunnittelulla ja opintosuoritukseen paremmin soveltuvilla arviointimenetelmillä (osallistujamäärään skaalautuvilla menetelmillä tai esimerkiksi jatkuvalla arvioinnilla) ilman, että julkistamisaikaa tarvitsee pidentää. Ratkaisu tukisi arviointimenetelmien kehittämistä ja pakottaisi tarkastelemaan tenttijärjestelmään kohdistettujen resurssien käytön tarkoituksenmukaisuutta. Yliopisto olisi näin rohkea arvioinnin uudistaja, mikä palvelisi pitkällä tähtäimellä yliopiston kokonaisetua.

Opintojen täydennysoikeuden rajaaminen kolmesta vuodesta kahteen ei tue yliopiston tehtäväksi määriteltyä elinikäistä oppimista. Turun yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin ja täydentäviä opintoja tehdään monesti töiden ohella. Tarve täydentämiseen ei myöskään synny välttämättä välittömästi valmistumisen jälkeen, vaan esimerkiksi vasta työelämän vaatimuksiin perehtymisen kautta. Tätä vasten tarkasteltuna kolme vuotta ei ole kohtuuton aika, vaan tukee yllämainittuja laajoja tavoitteita ja ymmärtää valmistuneiden elämäntilannetta.

Kannustettava ehdotus oli tutkinnon täydennysoikeuden nykyistä automaattisempi myöntäminen.