Olet täällä

Turun yliopiston hallitukseen haetaan kahta opiskelijajäsentä 1.1.2022 alkavalle ja 31.12.2023 päättyvälle kaudelle

Hakukuulutus | 15.9.2021

Turun yliopiston hallitukseen haetaan kahta opiskelijajäsentä 1.1.2022 alkavalle ja 31.12.2023 päättyvälle kaudelle

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää kausikohtaisesti yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Hallituksen tulevalla toimikaudella 1.1.2022 – 31.12.2025 hallitukseen kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen.

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston keskeisistä tavoitteista ja strategiasta, valita rehtori, päättää yliopiston talousarviosta ja laatia tilinpäätös, hyväksyä yliopiston johtosäännöt, päättää yliopiston toimintarakenteesta, tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.  (Yliopistolaki 14§ ja Turun yliopiston johtosääntö 12§)

Opiskelijajäsenten haku alkaa keskiviikkona 15.9.2021. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV TYYn verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella (www.tyy.fi) maanantaihin 11.10.2021 klo 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä ylioppilaskunnan valintatoimikunta kokoontuu käsittelemään hakemuksia ja hakemusten perusteella kutsutaan osa hakijoista haastatteluihin. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 42. Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen ylioppilaskunnan hallitukselle, joka valitsee edustajat marraskuussa.

► Hae yliopiston hallitukseen

Hallituksen opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus korkeakouluhallinnosta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, oma-aloitteisuus ja esiintymiskyky sekä Turun yliopiston talouden tuntemus. Valinnassa huomioidaan opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Opiskelijajäseniltä edellytetään säännöllistä raportointia ylioppilaskunnalle.

Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

 

Lisätietoja antaa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064